Diyanet İşleri Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla DİB, yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilan kapsamında9 bin 500 personel alımı yapacaktır. İlan kapsamında Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 16 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 9500 Personel Alımı İlanı 2018

Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına; 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için aşağıda tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
 • İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)
 • Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 • Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 • Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak,
 • Hafız olmak. (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 • Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir. Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

UNVANIGRUBUKPSS PUANIMEZUNİYET DURUMUKONTENJAN SAYISI
4-B Sözleşmeli

Kur’an Kursu Öğreticisi

1KPSSP124İlahiyat Fakültesi+Hafız100
2KPSSP124İlahiyat Fakültesi2.000
3KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız5
4KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.20
5KPSSP124Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız5
6KPSSP124Diğer Lisans + İ.H.L.10
7KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız450
8KPSSP123İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.50
9KPSSP123İlahiyat Ön lisans20
10KPSSP123Diğer Ön Lisans + İ.H.L.20
11KPSSP122İ.H.L. + Hafız300
12KPSSP122İ.H.L.20
TOPLAM3.000
UNVANIGRUBUKPSS PUANIMEZUNİYET DURUMUKONTENJAN SAYISI
4-B Sözleşmeli

İmam-Hatip

1KPSSP124İlahiyat Fakültesi + Hafız50
2KPSSP124İlahiyat Fakültesi1.000
3KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L. + Hafız25
4KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.200
5KPSSP124Diğer Lisans + İ.H.L. + Hafız20
6KPSSP124Diğer Lisans + İ.H.L.140
7KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız315
8KPSSP123İlahiyat Ön lisans + İ.H.L.550
9KPSSP123İlahiyat Ön lisans50
10KPSSP123Diğer Ön Lisans + İ.H.L.200
11KPSSP122İ.H.L. + Hafız3.000
12KPSSP122İ.H.L.450
TOPLAM ? ? ?6.000
UNVANIGRUBUKPSS PUANIMEZUNİYET DURUMUKONTENJAN SAYISI
4-B Sözleşmeli

Müezzin-Kayyım

1KPSSP124İlahiyat Fakültesi10
2KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L10
3KPSSP124Diğer Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız20
4KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L. + Hafız100
5KPSSP123Diğer Ön Lisans/İlahiyat Ön Lisans + İ.H.L20
6KPSSP123Diğer Ön Lisans + İ.H.L. / Lise + Hafız20
7KPSSP122İ.H.L / Lise + Hafız250
8KPSSP122İ.H.L.70
TOPLAM ? ? ?500

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacak?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 16/01/2018 tarihlerine kadar  (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ,İ-H,M-K) Alımı (SÖZPER-2017-II) sınav başvuru formunu dolduracaklardır. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.

Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.
 3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı, Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.
 5. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 6. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Sınavın Yeri, Tarihi, Şekli ve Konuları

Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınav Konuları;

Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

 • Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 • Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
 • Hitabet. (10 puan

Müezzin-Kayyım için;

 • Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 • Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları), (20 puan)
 • Ezan ve ikamet. (10 puan)

Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi İnternet sitesinde (http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Personel-Yeterlikleri.aspx) yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Değerlendirme ve Başarı Sıralaması

Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Sınav Sonuçları ve İtiraz İşlemleri

Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Tercih ve Yerleştirme İşlemleri

Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız tarafından daha sonra ilan edilecektir.

Diğer Hususlar

Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

İletişim

Yazışma Adresi:  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00 Fax : (0312) 2858572 E-mail : persis@diyanet.gov.tr Telefon :(0312) 295 70 00

Bu yazımızda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 9500 personel alımı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları ile sınavı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.  Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış olan tüm ilanlara Diyanet İşleri Başkanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.