Diyanet İşleri Başkanlığı ya da bilinen kısa adı ile DİB, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ilan kapsamında muhabir, büro personeli, dizgi operatörü, redaktör, yönetmen, tashihçi, işaret dili tercümanı, kameraman, mütercim tercüman alımı yapacaktır. Adaylar ilana 24 Eylül 2018 ile 5 Ekim 2018 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alımı İlanı 2018

Diyanet İşleri Başkanlığından;Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan;

1. Büro Personeli, Dizgi Operatörü, Muhabir ve Redaktör unvanlı sözleşmeli boş pozisyonlara önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu, lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası,

2. İşaret Dili Tercümanı, Kameraman, Tashihçi ve Yönetmen unvanlı sözleşmeli boş pozisyonlara mesleki uygulamalı sınav sonucu,

3. Mütercim-Tercüman unvanlı sözleşmeli boş pozisyonlara 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katına kadar çağrılacak adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucu, esas alınarak başarı sırasına göre alım yapılacaktır.

KPSS PUAN SIRASINA GÖRE ALINACAK UNVANLAR
SIRAUNVANLARKPSS PUAN TÜRÜMEZUNİYET DURUMUBOŞ

POZİSYON

SAYISI

1BÜRO PERSONELİKPSSP-93İHL+ÖNLİSANS6
KPSSP-3İHL+LİSANS3
2DİZGİ OPERATÖRÜKPSSP-3LİSANS2
3MUHABİRKPSSP-93ÖNLİSANS2
KPSSP-3LİSANS2
4REDAKTÖRKPSSP-3LİSANS3
TOPLAM18
MESLEKİ UYGULAMALI SINAVLA ALINACAK UNVANLAR
SIRAUNVANLARMEZUNİYET DURUMUBOŞ

POZİSYON

SAYISI

1İŞARET DİLİ TERCÜMANIEN AZ ÖNLİSANS1
2KAMERAMANEN AZ ÖNLİSANS5
3TASHİHÇİDÖRT YILLIK DİNİ YÜKSEKÖĞRENİM2
4YÖNETMENEN AZ ÖNLİSANS4
TOPLAM12

 

KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILIP SÖZLÜ SINAVLA ALIM YAPILACAK UNVANLAR
UNVANIMEZ.

DURUMU

KPSS PUAN TÜRÜYABANCI DİLİBOŞ POZİSYON SAYISI
MÜTERCİM-

TERCÜMAN

LİSANSKPSSP-3ALMANCA1
ARAPÇA1
ÇİNCE1
FARSÇA2
FRANSIZCA1
İNGİLİZCE2
İSPANYOLCA1
JAPONCA1
KORECE1
RUSÇA1
TOPLAM12

Başvuru Şartları Nelerdir?

A. Genel Şartlar:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları taşımak,
 • KPSS şartı olan unvanlarda önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-93 puan türünden, lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
 • Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

B. Özel Şartlar:

1. Büro Personeli;

 • İmam- Hatip Lisesi mezunu olmak ve yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, gazetecilik ve sinema bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile televizyon yayını yapan kurum ve kuruluşlarda en az 2 yıl çalışmış olmak.

2. Dizgi Operatörü;

 • Yükseköğrenim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile basım, yayın ve matbaa sektöründe alanıyla ilgili 2 (iki) yıllık çalışmış olmak.

3. Muhabir;

 • Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda muhabir olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
 • Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkek olmak.

4. Redaktör;

 • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50 (elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)

5. İşaret Dili Tercümanı;

Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde işaret dili eğimi veren bölümlerinin birinden mezun olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak.

6. Kameraman;

 • Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema veya fotoğrafçılık, gazetecilik ve kameramanlık bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.
 • Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

7. Tashihçi;

 • Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 • Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50 (elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)
 • Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

8. Yönetmen;

 • Yükseköğrenim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.

9. Mütercim-Tercüman;

 • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve Rusça yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Korece veya Farsça’dan en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak. (Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)
 • Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24/09/2018 (08:00) – 05/10/2018 (16:30) tarihlerinde https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi üzerinden müracaat edeceği unvanla ilgili e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Yurt dışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır. Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
 • Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 • Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli dil puanlarını gösterir belge,
 • Meslekte belirli süre iş tecrübesi şartı bulunan unvanlara başvuranlar için;

a) Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve çalıştıkları süreleri gösterir belge veya iş sözleşmesi,

b) Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,

 • Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Sınavın Yeri ve Tarihi

Sınav yeri ve tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https: //dibbys.diyanet.gov .tr/IKY S/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

Sınavın Şekli ve Konuları

Sınavlar, sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılacaktır. KPSS puan şartı aranan unvanlardaki boş pozisyonlara başvuranların ilan edilen boş pozisyondan fazla olması halinde, KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen boş pozisyonun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Aynı KPSS puanına sahip son sırada birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Sadece mesleki-uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan bütün adaylar sınava çağrılacaktır. Adaylar sınav yapılacak unvanlarda;

 • Genel Kültür (20 puan),
 • Genel Yetenek (20 puan),
 • Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan). alanlarında ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Değerlendirme ve Başarı Sıralaması

Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda belirtilen başarı sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.

ATANMADA ESAS ALINACAK BAŞARI SIRALAMASI KRİTERLERİ
Başarı

Öncelik

Sırası (*)

Sadece KPSS Puanı ile atanacaklarKPSS+ Sözlü sınav ile atanacaklarSadece Mesleki-Uygulamalı sınav ile atanacaklar
1KPSS puanı yüksek olanSözlü sınav puanı yüksek olanMesleki-uygulamalı sınav puanı yüksek olan
2KPSS öğrenim mezuniyeti önce olanKPSS puanı yüksek olanBaşvuru yaptığı unvanla ilgili şart koşulan öğrenim mezuniyeti önce olan
3Doğum tarihi önce olanKPSS öğrenim mezuniyeti önce olanDoğum tarihi önce olan.
4Doğum tarihi önce olan.
(*) Not: Başarı sıralamasında ilk olarak birinci sıradaki kriter, eşitlik olması halinde diğer kriterler sırasıyla esas alınacaktır.

Sınav Sonuçlarına Nasıl, Nereden İtiraz Edilir?

Adaylar sınav sonuçlarınıhttps://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresi üzerinden öğreneceklerdir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme / Atama İşlemleri

Yerleştirme/Atama işlemleri ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir.

Diğer Bilgiler

Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sınav ve yerleştirme sürecinde Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

e-mail : persis@diyanet.gov.tr

Telefon : (0312) 295 70 00

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu yazımızda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan personel alımı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan ilanlara Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.