Daha önce vermiş olduğumuz haberimizde hac başvurularının başladığı müjdesini değerli okurlarımıza vermiştik. Ancak ilk kez hac başvurusu gerçekleştirecek veya kayıt yenileme yapacak olan bir çok hacı adayı hac başvurusu nasıl yapılır, hac kaydı nasıl yapılır tam olarak bilgi sahibi değil ve adreslerimize bu konuda sık sık soru gelmekteydi. Bizde sizler için diyanet hac kaydı nasıl yapılır sırasıyla anlattık.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Kaydı Nasıl Yapılır?

Öncelikle ilk defa hac kaydı yaptıracak olan adayların anlaşmalı bankalara 20 TL ön kayıt ücreti yatırmış olmalıdır. Geçtiğimiz sene ve ondan önceki senelerde kur’aya katılıp hacca gitme fırsatı elde edemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri ise otomatik olarak yapılacaktır. Kayıtlarında değişiklik yapmak isteyenler ise müftülüklere başvuruda bulunarak gerekli bilgi değişimlerini gerçekleştirebileceklerdir.  Burada özellikle cep telefonu bilginizin güncel olduğunu kontrol etmelisiniz.Çünkü kesin sonuçlar SMS yolu ile bilgilendirilecektir. Peki ilk kez hac kaydı yaptıracak adaylar için hac kaydı nasıl yapılır kısaca anlattık. 1. İlk olarak ilk kez hac kaydı yapacak olan vatandaşlar yukarıda belirttiğimiz üzere Hac ve Umre Tahsilatı yapan bankalardan bir tanesi 20 TL ön kayıt ücretini yatırmalıdır. Daha sonra müftülüklerden yada Diyanet İşleri Başkanlığı web adresi üzerinden temin edilebilen form dilekçe ile beraber müftülüklere müracaat etmelidirler.  Müftülüklerde gerekli kayıt işlemleri gerçekleştirilecek olan hac kaydınız özenle yapılacaktır.
 2. Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek, Müftülükler de kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecektir.
 3. İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 20.-TL’yi ilgili banka hesabına yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.
 4. Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kur’aya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.
 5. 2017 yılında çekilecek kur’a sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.
 6. Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayın baba, kayın valide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya hiç bir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, günlük aktivitelerini kendi başlarına yerine getiremeyecek derecede engelli vatandaşlarımızın ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.
 7. Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yolu ile yapılmasına. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
 8. Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması istemeleri halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kur’aya da tek numara ile katılacaklardır.
 9. Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan kadınlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.
 10. Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kur’a çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve Önkayıt ücreti de iade edilmeyecektir.
 11. Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzeltirebileceklerdir.
 12. İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlarda bilgi eksikliğinden “Grup Başı” olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.
 13. Kayıtlar esnasında seçilecek olan Hac Konaklama Türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.

Hac başvurunuzu yukarıda belirttiğimiz hac kaydı nasıl yapılır önergeleriyle bitirdikten sonra hac kurasının çekilmesi ve sonuçlarının açıklanması kısımları yer alıyor. Burada hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar yine müftülüklere başvurarak kesin kayıtlarını yerine getirebilecekler. Hac kura çekimi 1 Şubat 2018 tarihinde yapılacak ve devlette.com üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Konu hakkında soru, sorun yada görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER HAC KAYITLARI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, hac kayıtları konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan hac kayıtları duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.