Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik, kişilerin cezalarını sosyal hayat içerisinde çekmelerine fırsat tanıyan bir ceza hukuku kurumudur. Suç işlemiş olan kişilerin denetimli serbestlik ile sosyal hayattaki yaşamları gözlemlenmektedir. Kişilerin aileleri ile iletişim halinde olmaları ve dış dünyadan kopmamaları amacıyla denetimli serbestlik yasası çıkarılmıştır. Hükümlüler cezaevlerinde cezalarını çekerken, koşullu salıverilmelerine belirli bir süre kalınca, tahliyeleri gerçekleştirilir ve sosyal hayata uyum sağlamaları kolaylaştırılır.

Denetimli Serbestlik Yasası

Denetimli serbestlik yasası olarak bilinen yasa, esasen 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 105/A maddesiyle getirilen düzenlemeleri ifade etmektedir. 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’na eklenmiş olan bir ilave ile çok sayıda kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesine sebebiyet verdiği için bu yasaya denetimli serbestlik yasası denilmektedir.Denetimli Serbestlik Yasası Nasıl Uygulanır?

Kişilerin ceza miktarları ne olursa olsun, denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmeleri için cezaevine girmiş olmaları gerekmektedir. Cezası ne olursa olsun, iyi halinin tespiti sebebiyle her hükümlü cezaevine girmek zorundadır. Hükümlünün cezaevine girmesinin ardından cezaevi idaresi tarafından hükümlünün iyi halli olduğuna karar verilir ve bu doğrultuda rapor hazırlanır ise hükümlü denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edilir.

Denetimli Serbestlik Kaç Yıldır?

Güncelleme : Yapılan bir düzenleme ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A’daki koşullu salıverilmeye dair “bir yıl”, “iki yıla” çıkarıldı.

 • Koşullu salıverilmesine iki sene veya daha az bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin cezalarının, koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak sureti ile infaz edilebilecektir. Başka bir ifade ile bir sene erken tahliye olacaklardır.
 • 107. maddenin ikinci fıkrasına göre, süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar, cezalarının “üçte ikisini” infaz kurumunda çekmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecekler. Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan düzenleme ile üçte ikilik olan oran, yarısına (1/2)’ye indirilmektedir. Bu düzenlemeye göre süreli hapis cezası alan mahkumlar, cezalarının yarısını infaz kurumunda çekmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

Denetimli Serbestlik Yasasından Faydalanma Şartları Nelerdir?

Denetimli serbestlik yasası, cezaevlerinde bulunan her hükümlünün doğrudan faydalanabileceği bir yasa değildir. Bunun için bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. Denetimli serbestlik yasasının uygulanması suçun niteliği, cezanın miktarı ve hükümlünün kişiliğine göre farklılık göstermektedir. Şayet hükümlü birden fazla cezadan dolayı mahkum olmuş ise durum karmaşık bir hale gelebilir. Bu durumda, hükümlünün bir ceza avukatı ile görüşmesi doğru olacaktır.

 • Denetimli serbestlik yasasından faydalanmak isteyen hükümlüler son 6 aylarını açık cezaevlerinde geçirmek durumundadırlar. Son 6 ayını cezaevinde geçirme şartı, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun geçici 4. maddesi değişikliği gereği 31.12.2023 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Bu tarihten sonra denetimli serbestlik yasasından faydalanmak isteyenler son 6 ayını açık cezaevinde geçirmek veya kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş şartı mevcut değildir.

Toplam cezanın onda birini kapalı cezaevlerinde geçiren ve koşullu salıverilmesine belirli bir süre kalmış olan kişi açık cezaevine geçebilmektedir. Açık cezaevlerinden ayrılmak yasalarca daha kolay olduğu için denetimli serbestlik yasasından faydalanmak da kolaylaşır.

Son 6 ayını açık cezaevlerinde geçirmiş olmasa bile, açık cezaevlerine geçme şartlarını taşıyan hükümlüler de denetimli serbestlik yasasından yararlanabilirler. Yani hükümlü kapalı cezaevinde olmasına karşın, kendi iradesi dışında ( yer yokluğu gibi ) açık cezaevine gönderilememiş ise açık cezaevine ayrılma şartlarını sağlaması sebebiyle denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilir.

 • Hükümlülerin yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere denetimli serbestlik yasasından faydalanabilmeleri için “iyi halli” olmaları gerekir. Hükümlünün iyi halli olup olmadığı, cezaevi idaresi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda verilmektedir. Hükümlüler bu rapora ceza infaz hakimliği nezdinde itirazda bulunabilmektedirler.
 • Denetimli serbestlik uygulaması ancak hükümlü talep ederse uygulanır. Hükümlüler cezaevinde iken talep etmeleri durumunda denetimli serbestlik uygulaması işlemleri başlatılır. Hükümlü, denetimli serbestlikten yararlanma isteğini bir dilekçe ile İnfaz Hakimliğine bildirir. İnfaz Hakimliği, bu talebe en kısa sürede yanıt verir.

Denetimli Serbestlik Dilekçe Örneğini İndirmek İçin TIKLAYIN

Hükümlüler denetimli serbestlik ile serbest bırakılmalarının ardından toplum içerisinde gözetim altında tutulurlar. Hükümlü, kendisi için belirlenmiş olan tedbirlere uymak durumundadır. Bu kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışmasına karar verilmiş ise buna itiraz edemez.

Çocuk Hükümlülerde Denetimli Serbestlik Yasası Nasıl Uygulanır?

Çocuk cezaevinde hükümlü statüsü kazanarak çocuk eğitim evine gönderilen hükümlülerden eğitimine devam etmeyenler 18 yaşını bitirdiklerinde, eğitimine devam edenler 21 yaşını bitirdiklerinde suç türüne bakılmaksızın ve olan eğitime devam etmeyenler on sekiz yaşını bitirdiklerinde, eğitime devam edenler ise yirmi bir yaşını bitirdiklerinde suç türüne ve cezaevinde kaldığı süreye bakılmaksızın açık cezaevine gönderilir. Açık cezaevine geçen çocukların 18 yaşını doldurmadan önce işlediği diğer suçların cezaları da ne zaman kesinleşirse kesinleşsin açık cezaevinde infaz edilir. Çocuk hükümlülerin denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmesi için toplam cezalarının 1/5’ini çocuk eğitim evinde geçirmesi ve koşullu salıverilmesine 1 yıl kalması gerekir.

Denetimli Serbestliğe Uymama Cezası

Hükümlüler denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilirken, bunun doğrultusunda getirilen kurallara uyacaklarını da kabul ederler. Denetimli serbestliğe uyulmaması durumunda kişilerin yararlanmış oldukları haklar ve infaz şekli de ortadan kalkar. Denetimli serbestlik ihlali yapan hükümlü tekrar cezaevine gönderilir. Hükümlünün tahliye olmasının ardından üç gün içinde başvurma şartının ihlali, hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğü programına uymaması, hükümlünün denetimli serbestlik yasasından yararlanmaktan vazgeçmesi durumlarında denetimli serbestlik hükümlerine uymadığı için tekrar cezaevine gönderilir.

Hangi Suçlar Denetimli Serbestlik Yasası Kapsamından Yararlanmaya Engeldir?

Çıkarılmış olan Kanun Hükmünde Kararname ile aşağıdaki suçları işlemiş olanlar bu uygulamadan faydalanamazlar.

 • Kasten öldürme (madde 81,82);
 • Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları;
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105)
 • Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133,134,135,136,137,138);
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188);
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar;
 • Anayasal düzene karşı suçlar;
 • Milli savunmaya karşı suçlar;
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve
 • Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Denetimli serbestlik yasası ve yönetmeliği hakkında detaylı bilgileri paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER DENETİMLİ SERBESTLİK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, denetimli serbestlik konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan denetimli serbestlik duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.