Danıştay Başkanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adaylar Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana 13 Kasım 2017 ile 17 Kasım 2017 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları nelerdir, başvuru tarihleri ve başvuru formu hakkında detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşmanız mümkündür.

Danıştay Başkanlığı Personel Alımı İlanı 2017

Danıştay Başkanlığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12’nci maddesi ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2016 KPSS (B) Grubu, KPSS P3 puanı ve Danıştayca gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı sonuçlarına göre 8’inci dereceli üç (3) Mühendis (Bilgisayar) kadrosuna atama yapılacaktır.Danıştay Başkanlığı Personel Alımı Başvurusu

Başvurular 13/11/2017 Pazartesi günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 17/11/2017 Cuma günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr ‘den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir. Adaylar Özel Şartlar Bölümünde belirtilen 3 ayrı branştan yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

 • Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 inci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında dolduracakları fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (Islak imzalı ve fotoğraf yapıştırılmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.)
 • 2016 yılı KPSSP3 puan türünden, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)
 • Diploma aslı ve fotokopisi veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,
 • Başvuru yaptığı branşla ilgili olarak Özel Şartlarda bilgi sahibi olduğuna dair yazılı beyan. (Başvuru sırasında temin edilebilecektir.)

Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Mühendislik fakültelerinin; elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, bilgisayar bilimleri mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1982 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)
 • 2016 KPSS (B) Grubu lisans sonuçlarına göre (KPSS P3 puan türünden) en az yetmiş (70) puan almış olmak.
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendis (Bilgisayar) kadrosu için;

1. Yazılım geliştirme ve İnternet-İntranet sitelerinin tasarım ve idamesinde çalışacak mühendis için (1 Kişi);

 1. Web sayfası tasarımı ve internet programlama konusunda bilgi sahibi olmak.
 2. Java programlama dili, Web tabanlı program geliştirme, Nesneye Yönelik programlama (OOP) konularında bilgi sahibi olmak.
 3. Oracle, MySQL, MSSQL vb. veri tabanlarından en az birinin kullanımı ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
 4. Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak.

2. Sistem Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için (1 Kişi);

 1. VMWare sanal işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak.
 2. Sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak.
 3. Windows Server işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

3. Network Yönetimi Biriminde çalışacak mühendis için (1 Kişi);

 1. İnternet Protokolü(IP), lokal alan bilgisayar ağları (LAN), sanal lokal alan bilgisayar ağları(VLAN), switch ve router konfigürasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

Uygulama Sınavı

Uygulama sınavı Danıştay Başkanlığınca ilgilinin atanacağı kadronun ve çalışacağı birimin gerektirdiği mesleki beceriye ilişkin konulardan yazılı olarak gerçekleştirilecek olup, uygulama sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı başvuruların nihayetini müteakiben http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı olarak gerçekleştirilecek uygulama sınavında;

Mühendis (Bilgisayar) uygulama sınavında; 30 soru ortak olmak üzere, ayrı ayrı 40 soru da Yazılım, Sistem Yönetimi ve Network Yönetimi konularından olacak şekilde çoktan seçmeli 5 seçenekli toplam 70 soru sorulacaktır. Her aday 30 ortak soru ve seçeceği branştan gelen 40 soruyu cevaplamak zorundadır, diğer branştaki sorulardan sorumlu değildir.

Sözlü Sınavı

Uygulama sınavında başarılı olan adaylar için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

Nihai Başarı Listesi

Sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Değerlendirme sonucu, her iki alanda da en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday, http://www.danistay.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Sonuçların yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atama İşlemleri

Atama işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte atama işleminin ne zaman yapılacağı nihai başarı listeleri ile birlikte duyurulacaktır. Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Ataması yapılanlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

Bu yazımızda Danıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan tüm ilanlara Danıştay Başkanlığı iş ilanları sayfasından ulaşmanız mümkündür.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.