Çürük Raporu Nedir?

Askerlikte kullanılmakta olan tabirlerden bir tanesi olan çürük, bir şahsın askerlik yapamaz durumda olması ya da askerliğe elverişsiz olması anlamına gelmektedir. Genel olarak çürük raporu almak ya da çürüğe kalmak olan fiiliyata dökülmüş olan eylem, askerlik çağına gelmiş bir bireyin çeşitli sebeplerden dolayı zorunlu olan askerlik görevinden muaf tutulması anlamını taşımaktadır. Peki çürük raporu nasıl alınır? Çürük raporu alma şartları nelerdir? Kimler çürük raporu alabilir?

Çürük Raporu Nasıl Alınır?

Çürük raporu, askerlik şubelerinde bulunan askerlik meclislerindeki heyet tarafından ya da askeri hastaneler tarafından verilmektedir. Çürük raporu alma işlemi için kişi daha önceden almış olduğu sağlık raporları ile beraber askerlik şubesine başvurur ve askerlik şubesinde yapılacak olan sağlık taramasıyla çürük raporu verilip verilmeyeceği konusunda ilk inceleme tamamlanmış olur. 2 doktordan oluşan askerlik meclisi çürük raporu almak için başvuruda bulunan şahsın çürük raporu alma şartlarını sağlaması durumunda hastaneye sevk etmektedir. Hastanede yapılan incelemeler sonucunda şahsın ciddi problemleri ortaya çıkmış ve askerlik yapamaz durumda olduğu tespit edilmiş ise çürük raporu verilmektedir.Çürük raporu şahsın gelecekteki hayatını ciddi oranda engeller nitelikte bir rapor olmasından dolayı, çürük raporu verilmeden önce hasta ciddi testler ve kontrollerden geçmektedir.  Kişinin sağlık bütünlüğü, beden bütünlüğü ve psikolojik bütünlüğü detaylı olarak incelenir ve kesin sonuç elde edilmesine özen gösterilir.

Hangi Hastalıklarda Çürük Raporu Verilir?

Hangi hastalıklara çürük raporu verilebileceği ile ilgili kesin bir tanımlamada bulunmak mümkün değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde hangi hastalıklara çürük raporu verilebileceği ile ilgili belirli hastalıklar sayılmamıştır. Bununla beraber halk arasında ciddi hastalık olarak tanımlanabilen, kronik hastalıkların varlığının tespit edilmesi halinde bununla ilgili olarak hastalığın derecesi ve iyileşebilme kabiliyeti esas alınmaktadır. Şahsın kronik rahatsızlığı olduğu tespit edilirse, askerliğe elverişli olmadığına dair rapor verilebilmektedir. Bununla ilgili olarak rahatsızlığın nüvesi, cinsi, yaygınlığı ve kişinin normal yaşantısına ne kadar etki edip etmediği gibi kriterlere bakılmaktadır.  Ayrıca çok fazla bilimsel ve tıbbi tektiklerin sonucu göz önünde tutulur.

Tüm bunların sonunda kişinin rahatsızlığının maksimum, azami 5 sene içerisinde iyileşme göstermemesi durumunda askerliğe elverişli olmadığına dair rapor verilebilmektedir.  Kişinin kronik rahatsızlığının olduğu açık ve seçik olarak görülüyor veya çeşitli raporlarla birlikte askeri hastaneler tarafından bu tespit edilebiliyorsa kişiye bu süre beklenmeden de derhal, askerliğe elverişli olmadığına dair rapor yani çürük raporu verilebilmektedir.

Hangi psikolojik bozuklukları olanlara çürük raporu verilir?

Yine yukarıda bahsettiğimiz üzere psikolojik rahatsızlıkları tek tek saymak mümkün değildir.  Bahsetmiş olduklarımız psikolojik rahatsızlıklar için de geçerlidir.

Aşırı Kilolulara Hangi Durumlarda Çürük Raporu Verilir?

Aşırı kilolu vatandaşlara çürük raporu verilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde çok ayrıntılı, tıbbi kriterler ön görülmüştür. Burada tanımlı olan bir vücut, kilo ve kitle endeksi bulunmaktadır. Bu vücut, kilo ve kitle endeksi hesaplaması sıklıkla internette rastladığımız veya güncel hayatta denk geldiğimiz kilo endeks hesaplaması gibi değildir. Çok daha farklı tıbbi bir hesaplama yöntemi kullanılmaktadır. Bu bilimsel hesaplamanın kriterleri ilgili yönetmelikte tanımlanmıştır. Şunu belirtmekte fayda vardır ki, kesinlikle toplumun genelindeki belli bir kilo ya da boy oranının askerliğe elverişli olup olmadığı ile ilgili yaygın yanılgı ilgili Yönetmelik tarafından bertaraf edilmiştir. Yani sadece 120 ya da 130 kiloyu geçmekle çürük raporu alamazsınız.

Boy ve kilo oranı arasındaki sıhhi dengesizlik raporla tespit edilmiş kişiler için bir takip süreci başlamaktadır. Bu takip süreci bir sonraki yoklama dönemine kadar devam eder. Takip süreci en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir. 5 sene içerisinde boy-kilo oranında dengesizlik düzeltilemeyen, iyileşme göstermeyen kişilerde bu sorunun kronik olduğu tespit edilebilir ve askerliğe elverişli olmadığına dair rapor düzenlenebilir.

Çürük Raporu’nu Hangi Kurum Verir? Çürük Raporu Nereden Alınır?

Çürük raporu vermeye yetkili tek kurum askeri hastanelerdir.  Onun dışında özel hastanelerden, üniversite hastanelerinden ya da devlet hastanelerinden kesinlikle böyle bir rapor verilemez.  Bu hastanelerden getirilecek raporlar sadece askeri şubeler için ve askeri hastaneler için kişinin sağlığı ile ilgili olarak delil niteliğindedir.

Çürük raporu almak isteyen kişinin askeri hastanelere başvurusunda mutlaka yanında daha önceki sağlık sonuçlarını getirmesinde büyük önem vardır.  Kişinin kendi sağlığı ile ilgili beyanda bulunmaması durumunda ve askerlik şubesinde yapılacak ilk incelemede böyle bir tespitin yapılamaması durumunda kişinin askerlik hizmeti esnasında, bu rahatsızlığından dolayı herhangi bir sıkıntının yaşanması durumunda KESİNLİKLE Türk Silahlı Kuvvetleri herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.  Bu yüzden kişiler askerlik şubelerindeki işlemler sırasında var olan bütün rahatsızlıklarını askerlik şubesinde bulunan hekimlere belirtmelidirler.

Bunun dışında askeri hastanelerin ve askerlik şubelerinin düzenleme yetkisinde bulunan çürük raporunun sadece GATA’da düzenlenme yetkisi yoktur. GATA, askeri hastaneler arasında bir hastanedir. Kişilerin başvurdukları askerlik şubelerinin en yakınında bulunan askeri hastane bu raporu vermeye yetkilidir.

Sahte Çürük Raporu Almanın Cezası Nedir?

Usulsüz çürük raporu alanlara ve düzenleyenlere ciddi cezai yaptırımlar söz konusudur.  Öncelikle evrakta sahtecilik suçu işlenmesinden dolayı Türk Ceza Kanunu’nun 304. Maddesi gereğince 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması söz konusudur.  Bu raporu düzenleyen kişilerin resmi sıfata haiz olan kişiler olması durumunda ise bu kişilere daha ağır cezalar verilebilir.  Ayrıca 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda belirtildiği üzere idari para cezası da verilebilmektedir.


DİĞER ASKERLİK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, askerlik konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan askerlik duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.