Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Nedir?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçilerin ve devletimizin işlerini kolaylaştırmak adına e-sistemleri peşi sıra hizmete sokmaktadır. Geçtiğimiz senelerde çiftçilerimizin devlet tarafından kayıt altında tutulmaları için ve çiftçilerin çeşitli yardımlardan faydalanabilmeleri için çiftçi kayıt sistemi yani ÇKS dediğimiz bir sistem hayata geçirildi. Çiftçi kayıt sistemi Tarımsal Desteklemelerin , izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanması doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi, çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.Peki çiftçi kayıt sistemi ne iş yarar?

Çiftçi Kayıt Sistemi Ne İşe Yarar?

Üreticilerimiz yani çiftçilerimiz devlet destekli düşük faizli kredilerden ve devletin sigorta prim desteğinden faydalanmak istiyorlarsa Çiftçi Kayıt Sistemi yani ÇSK kaydı yaptırmak zorundadırlar.  Çiftçi kayıt sistemi her yıl devlet destekleme ödemelerinin denetlenmesinde, izlenmesinde raporlanıp sorgulanmasıyla sağlıklı ve güvenilir değerlendirmelerin yapılabilmesi için Çiftçilere ait her türlü tarımsal faaliyetlerine ilişkin bilgilerin Tarım Bakanlığı tarafından oluşturulan merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu hale getiren bir kayıt sistemidir. Peki çiftçi kayıt sistemine nasıl kayıt olunur?Çiftçi Kayıt Sistemine Nasıl Kayıt Olunur?

Çiftçi kayıt sistemi kaydı il ve ilçe tarım müdürlüklerinden gerçekleştirmektedir. Bunun için aşağıda çiftçi kayıt sistemi kaydı için istenen belgeler ile beraber il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Akabinde müdürlükler üreticinin başvurusunu değerlendirecekler ve şayet başvuru olumlu bulunursa da sisteme kayıtları gerçekleştirilecektir. Aşağıda ÇKS kaydı için istenen belgeler yer almaktadır.

  • Başvuru Dilekçesi. ( il ve ilçe tarım müdürlüklerinden temin edilebilir. )
  • TC Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı.
  • Çiftçi Kayıt Formu (A, B ve C formları).
  • Ziraat Odasından alınacak Çiftçi Belgesi.
  • Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesinin aslı ve fotokopisi.
  • Tarım arazisi birden fazla kişiye aitse (hisseli), tarım arazilerini hissedarlardan birinin kullanması halinde Muvafakatname-1, işlenen tarım arazilerinin mülkiyeti eş ve çocuklara aitse Muvafakatname-2 istenilir. Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Muvafakatname verenlerin Nüfus Müdürlüğünden alınmış tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği başvuru sırasında istenilir.
  • Tarım arazisinin aidiyetini gösteren, ilgili tapu müdürlüğünden alınmış onaylı bilgisayar çıktısı.
  • Kiralık araziler için Kira belgesi ve kiraya verenin tarihli vukuatlı nüfus kayıt örneği istenilir. Toplam kiralama alanı 100 dekar ve üzerinde ise kiralama belgesi noter onaylı olmalıdır.
  • Kadastro geçmemiş yerlerde İlçe Tespit Komisyonunca hazırlanan, komisyon ve çiftçi tarafından müştereken imzalanmış keşif raporu.

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Sorgulama

Yapmış olduğunuz başvuruyu ve sisteme girip giremediğinizi il ve ilçe tarım müdürlüklerinden kolaylıkla öğrenebileceğiniz gibi E-Devlet sistemi sayesinde de öğrenebilirsiniz. Bunun için çiftçi kayıt sistemi sorgulama bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir. Şayet şifreniz yoksa PTT şubelerinden şifrenizi temin edebilirsiniz. Bu yazımızda çiftçi kayıt sistemi hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca çiftçi belgesi nasıl alınır konumuza da göz gezdirmenizi öneriyoruz.


DİĞER ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, çiftçi kayıt sistemi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan çiftçi kayıt sistemi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.