Çaykur Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında mühendis alımı yapacağını açıkladı. Çaykur ilan kapsamında endüstri mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, kimya mühendisi, elektrik mühendisi, ziraat mühendisi olmak üzere toplam 8 mühendis alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 27 Eylül 2023 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Çaykur Mühendis Alımı İlanı 2023

“Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalıştırılmak üzere aşağıdaki pozisyonlara yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama yapılacaktır.Sıra NoPozisyonAdet
1Endüstri Mühendisi1
2Makine Mühendisi2
3Bilgisayar Mühendisi1
4Kimya Mühendisi1
5Elektrik Mühendisi1
6Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri)2
TOPLAM8

Başvuru Şartları Nelerdir?

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir;

 • 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • Fakültelerin/Yüksekokullann veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarının bölümlerinden mezun olmak.
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden en az yetmiş (70) puan ve üzeri almış olmak,

Sınav Bilgileri

Giriş sınavının yazılı bölümü 13/10/2023 Pazar günü saat 10.00’da Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Rize ‘de Zihniderin Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tek oturumda yapılacaktır. Sınav 80 sorudan ve çoktan seçmeli 4 seçenekten oluşmaktadır. Yazılı sınav süresi 120 dakikadır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (On) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 07/10/2023 tarihi mesai saati sonuna kadar 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) kişi başı sınav ücretini, T.C Ziraat Bankası Rize Merkez Şubesi Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur) Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü İBAN: TR370001000248293289876391 numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir. Adaylar, açıklama kısmına; ” TC Kimlik no, ad soyadı bilgileri ve sınav ücreti” ibaresini eklemeleri gerekmektedir. 07/10/2023 tarihi mesai saati sonuna kadar sınav ücretini ödemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazandığı halde sınav ücretini ödedikten sonra sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir. Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav giriş belgeleri, Sınav Başvuru Formunda belirtikleri e-posta adreslerine elektronik ortamda (s i nav (a>.c av kur, gov ,tr) gönderilecektir.

Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden herhangi birini {T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart/Pembe Kart veya Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)} yanlarında bulunduracaklardır. Sınav giriş belgesi yanında özel kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Sınav binalarına, siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), özel kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında hiçbir eşya, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik aygıt ve anahtar alınmayacaktır. Adaylar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ‘nin belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlü olacaklardır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (www.caykur.gov.tr) internet sayfasında ayrıca İlan edilecektir.

Başvurular nasıl ve nereden yapılacaktır?

1) Başvurular; 09/09/2023 ve 27/09/2023 tarihleri arasında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacaktır. Postayla başvuru durumunda, gerekli belgelerin en geç başvuru süresinin bitim zamanı itibariyle, başvuru yerine ulaşması gerekmekte olup, başvuru süresinin bitiminden sonra belgeleri başvuru yerine ulaşacak başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru sırasında istenilen belgeler nelerdir?

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)
 • KPSS puanım gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 • Bir adet vesikalık fotoğraf, (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren Sınav Başvuru Formu.

Adayların söz konusu Sınav Başvuru Formunu doldurulduktan sonra, excel (,xls) formatmda sinm incavkur.uov.tr elektronik posta adresine başvuru formlarını göndermeleri gerekmektedir. Genel Müdürlük tarafından adaylara telefon, SMS, e-posta vb. elektronik yollarla bilgilendirme yapılacağından Sınav Başvuru Formundaki iletişim bilgilerinin mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

Sınav Konuları

1. ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

 • OLASILIK VE İSTATİSTİK (NOKTA TAHMİN. ARALIK TAHMİN, GÜVEN ARALIĞI)
 • MALİYET ANALİZİ
 • ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL
 • KALİTE KONTROL VE GÜVENCESİ (TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, KALİTE KONTOL YÖNTEMLERİ, KALİTE YÖNETİMİNİN TEMELLERİ)
 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
 • İŞ HUKUKU (GENEL KONULAR: 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU, 4857 SAYILI İŞ KANUNU ve 1475 SAYILI İŞ KANUNU 14. MADDE)

2. MAKİNE MÜHENDİSİ

 • BAKİM ONARIM (Endüstriyel Bakım, Planlı Bakım, Önleyici Bakım, Kestirimci Bakım)
 • MEKANİK TAHRİK SİSTEMLERİ (Rulmanlar, Dişiler, Redüktörler, Varyatörler. Zincirli Tahrik Sistemleri)
 • ÖLÇME VE KONTROL (Genel Bilgiler)
 • BANTLI KONVEYÖRLER
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
 • TEMEL MAKİNE VE BAĞLANTI ELEMANLARI
 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

3. BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

 • VERİTABANI BİLGİSİ, VERİTABANI YÖNETİMİ, VERİ YAPILARI VE MODELLERİ
 • KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MIDDLEWARE SİSTEMLER)
 • SQL SORGULAMA DİLİ
 • İŞLETİM SİSTEMİ (UNIX, LİNUX, WINDOWS) BİLGİSİ
 • DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)
 • NETWORK BİLGİSİ ( TCP/IP, LAN, WAN, SWiTCH, HUB, FİREWALL VS.)
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ
 • TEMEL NET FRAMEFORK BİLGİSİ

4. KİMYA MÜHENDİSİ

 • GENEL KİMYA
 • KİMYASAL BAĞLANMA. TEMEL KAVRAMLAR
 • ASİTLER VE BAZLAR
 • ORGANİK KİMYA
 • AMETALLER VE BİLEŞİKLERİ
 • METALÜRJİ VE METAL KİMYASI
 • KİMYASAL DENGE
 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

5. ELEKTRİK MÜHENDİSİ

 • ELEKTRİK İÇ, TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLANMALAR YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK MAKİNELERİ
 • ELEKTRİK MALZEMELERİNİN ÖZELLİKLERİ
 • AYDINLATMA TEKNİĞİ
 • ASANSÖR YAPIM VE MONTAJ KURALLARI
 • YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI
 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6. ZİRAAT MÜHENDİSİ (TARLA BİTKİLERİ)

 • GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ ( GIDA MİKROBİYOLOJİSİ, MİNERALLER. VİTAMİNLER, PROTEİNLER. ENZİMLER. KARBONHİDRATLAR. FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ)
 • TARLA TARIMI (TARLA TARIM SİSTEMLERİ)
 • GÜBRELEME (Çayın Gübrelenınesi)
 • HASAT VE DEPOLAMA
 • ÇAYIN BİYOKİMYASI VE İŞLENMESİ
 • TÜRK GIDA KODEKSİ (Çay)
 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Sözlü Sınav

Sözlü sınavda adaylar;

 1. Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 4. Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,
 5. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Değerlendirme

Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş (70) puan almak gereklidir. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış sayılır.

Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır. Sınav Komisyonu; KPSS’nin ilgili puan türündeki (P3) notu, yazılı sınav notu ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesini hazırlar. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenir. Başarı üstesi, Genel Müdürlüğün İnternet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSS P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

İtiraz İşlemleri

Adaylar, sınav sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak itirazlarını Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne yapacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (gerekmesi halinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden bilgi alarak) karara bağlanır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bildirilecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Diğer Bilgiler

1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2) Sınav Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, Giriş Sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

İrtibat Bilgileri :

ADRES : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Personel Dairesi Başkanlığı

Müftü Mahallesi- Menderes Bulvarı 53080 – Merkez-RİZE

İnternet Adresi : www.cavkur.gov.tr

E-Posta : sinavühcavkur.gov.tr

Telefon : (0 464) 213 02 68

Bu yazımızda Çaykur tarafından yapılacak olan mühendis alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara Çaykur İş İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER ÇAYKUR HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, çaykur konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan çaykur duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.