Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü yani ÇSGB yayınlamış olduğu ilan ile çok sayıda uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. ÇSGB uzman yardımcısı alımı ilanına adaylar 21 Kasım 2016 ile 2 Aralık 2016 tarihinde iş başvurusu yapabilecekler. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve diğer başvuru detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü (ÇSGB) Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2016

Çalışma Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel İdari Hizmetleri sınıfından 50 (elli) adet 8. dereceli Çalışma Uzman Yardımcısı kadrosuna aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda sözlü sınav ile Uzman Yardımcısı alınacaktır. Sözlü sınav 26/12/2016-13/01/2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Emek Mah.17Cadde No:13 P.K:06520 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınava katılabilmeleri için aşağıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
 • T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), mezun olunan bölüme göre yukarıda belirtilen puan türlerinde 70 ve üzeri puan almış olmak,
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, fen/fen edebiyat istatistik bölümü ,iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, (erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek hastalığı olmamak,
 • Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvuruların yukarıdaki tabloda belirtilen aday sayısından fazla olması halinde, mezun olunan bölüme göre puan türü en yüksek olan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen kadronun dört katı sayıda aday sözlü giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
Grup

No

Mezun Olunan Bölüm

(En az dört yıllık lisans eğitimi verilen)

Aday SayısıKPSS Puan Türü
1Hukuk10KPSSP 103
2Fen/Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik10KPSSP 102
3Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri30KPSSP114

 

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Ek’te bulunan Başvuru Formunu (Bakanlığımız www.csgb.gov.tr web sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edilebilir eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenir.

 • T.C. Kimlik Numarası beyanı, (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)
 • Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,
 • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen bilgisayar çıktısı,
 • Özgeçmiş, (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde ve kompozisyon biçiminde adayların kendi el yazısı ile yazılmış olmalıdır.)
 • 3 (üç) adet vesikalık renkli fotoğraf.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Alımı Başvurusu

Başvurular 21/11/2016 günü başlayacak, 02/12/2016 günü mesai bitiminde sona erecektir. Sınava girecek adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emek Mah.17.Cadde No: 13 P.K:06520 Çankaya/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna şahsen veya posta ile başvuracaklardır. Posta ile yapılan başvurularda yukarıda belirtilen belgelerin Çalışma Genel Müdürlüğüne en geç son başvuru tarihi olan 02/12/2016 mesai bitimine kadar ulaşması şarttır.

Bu süreden sonra gelen belgeler kabul edilmez. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

Uzman Yardımcısı Alımı Sınavı

Başvuruları kabul edilen adayların listesi 19/12/2016 tarihinden itibaren Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ilan edilecektir. Sınava girecek olan adaylar fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı veya pasaport, ehliyet göstermeden sınava katılamazlar.)

Giriş Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav; 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Uluslararası Çalışma Mevzuatı, Avrupa Birliği Mevzuatı, Ekonomi, Maliye, Hukuk konularını kapsar. Sınav sonuçları Giriş Sınav Komisyonunca notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Adayların puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınavı Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler

 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • Tam teşekküllü hastaneden alınacak, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına dair sağlık kurulu raporu,
 • Mal bildiriminin yazılı beyanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü tarafından yapılacak olan çok sayıda uzman yardımcısı alımı ilanına dair iş başvuru şartları, iş başvuru formu, başvuru tarihleri, adaylardan istenilen belgeler ile ÇSGB uzman yardımcısı sınavı hakkında detayları paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanan bütün ilanlara ÇSGB İş Başvurusu sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER UZMAN YARDIMCISI ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, uzman yardımcısı alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan uzman yardımcısı alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.