Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Çalışma Bakanlığı ilan kapsamında sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog, çocuk gelişimcisi ve ASDEP alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 27 Kasım 2019 ile 6 Aralık 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1000 Personel Alımı İlanı 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ” Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen bölüm ve sayıda Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.Sıra

No

İLİSosyal Hizmet,

Sosyal Hizmetler,

Sosyal Çalışmalar

SosyolojiRehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık

PsikolojiAile ve

Tüketici Bilimleri

Çocuk

Gelişimi

ASDEP

TOPLAM

1Adana1031083337
2Adıyaman54413
3Afyonkarahisar32229
4Ağrı525517
5Aksaray2114
6Amasya1113
7Ankara132981235
8Antalya72432220
9Ardahan11114
10Artvin1113
11Aydın42241114
12Balıkesir41121110
13Bartın1113
14Batman313310
15Bayburt1113
16Bilecik11114
17Bingöl41229
18Bitlis21227
19Bolu112
20Burdur11114
21Bursa8342219
22Çanakkale21115
23Çankırı11114
24Çorum21115
25Denizli2111117
26Diyarbakır72772227
27Düzce11114
28Edirne41229
29Elazığ21115
30Erzincan12126
31Erzurum223119
32Eskişehir433111
33Gaziantep15510102345
34Giresun112
35Gümüşhane1113
36Hakkari85821
37Hatay1511122242
38Iğdır325
39Isparta2237
40İstanbul401136301011138
41İzmir10310103238
42Kahramanmaraş4141111
43Karabük1113
44Karaman11114
45Kars42118
46Kastamonu1124
47Kayseri336
48Kırıkkale11114
49Kırklareli11114
50Kırşehir11114
51Kilis7167122
52Kocaeli6131112
53Konya2439
54Kütahya21227
55Malatya4241112
56Manisa41431114
57Mardin82222218
58Mersin6541218
59Muğla21115
60Muş211217
61Nevşehir112
62Niğde2114
63Ordu22217
64Osmaniye2237
65Rize1113
66Sakarya3112119
67Samsun61441117
68Siirt51121111
69Sinop11114
70Sivas3238
71Şanlıurfa1028102335
72Şırnak61441117
73Tekirdağ3112119
74Tokat412310
75Trabzon51421114
76Tunceli11226
77Uşak11114
78Van71371120
79Yalova21115
80Yozgat21126
81Zonguldak11327
TOPLAM3288123225650531000

Başvuru Şartları Nelerdir?

A) Genel Şartlar:

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 • Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 • 65 yaşını bitirmemiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

B) Özel Şartlar:

 • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak
 • KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

A- Başvuru Şekli:

Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27/11/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında yapacaklardır. Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir.

Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır. ç) Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formu sözlü sınava geldiklerinde ibraz edeceklerdir. Yanlış bilgi beyan eden veya eksik belge ibraz eden adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

B- Başvuruların Değerlendirilmesi:

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecektir.

Sınav Konuları ve İtiraz İşlemleri

A- Sınav:

Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır. Sınav komisyonu üyelerinin her adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav başarı puanı belirlenecektir. Sınav başarı puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Başarı puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır. Adaylar sınav sonuçlarına Bakanlık web sayfası üzerinden, başvuru sırasında belirlemiş oldukları şifre ile ulaşabileceklerdir. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

B- Sınav Konuları:

 • Sınavda adaylar Sınav Komisyonunca;
 • Bakanlığın görev alanına ait sosyal hizmet mevzuatı ve alan bilgisi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden, (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

C- İtiraz:

Sınav sonucuna, sonucun ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz; itiraz süresinin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

Tercih, Yerleştirme ve Atama İşlemleri

A- Tercih ve Yerleştirme :

Sınav sonucunda asil sırada yer alan adaylar, Bakanlık web sayfasında yapılacak tercih duyurusuna göre, sistem üzerinden tercihlerini bildireceklerdir. Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini” belirteceklerdir. Adaylar başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecektir.

B- Atama

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Diğer Bilgiler

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb web adreslerinde yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başarılı adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

İlan olunur.

BİLGİ İÇİN:

www.ailevecalisma.gov.trhttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı

Adres: Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA

Tel : (312) 296 63 46, (312) 296 64 34, (312) 296 64 46

Bu yazımızda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 1000 sözleşmeli personel alımı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanan tüm ilanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş İlanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.