Borsa İstanbul yayınlanmış olan ilan ile personel alımı yapacağını açıkladı. Borsa İstanbul tarafından yayınlanan iş ilanı kapsamında uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 21 Ekim 2016 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. İlan hakkında başvuru şartları, başvuru formu gibi ilan detaylarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı Alımı İlanı 2016

Adaylarda aranan genel başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir. • İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak veya başvuru kılavuzunda belirtilen mühendislik bölümleri ile diğer bölümlerde lisans derecesine sahip olmak
 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Son başvuru tarihi itibari ile erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (son başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir.)
 • Tercih nedeni olarak; Sermaye piyasaları, bankacılık, muhasebe ve finans alanlarında veya uygun görülecek benzer alanlarda en az bir yıl tecrübeli olmak
 • Son iki yıla ait belge ile belgelemek koşuluyla; YDS’de “70” veya üzeri skora sahip olmak veya denkliği ÖSYM tarafından yapılan son belirlemeye konu yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri esas alınarak YDS’de “70” veya üzeri skora eşdeğer yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Başvuru kılavuzunda yer alan diğer koşulları sağlamak.

Uzman yardımcısı unvanıyla işe alınacak kişiler nitelikleri dikkate alınarak Şirket ihtiyaçları çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. birimlerinde görevlendirilecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Uzman Yardımcısı işe alım ilanına başvurabilmek için,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye’de çalışma izni almış olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan etmiş olmamak ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
 • Faaliyet izinlerinden biri Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmamak,
 • Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetin olmaması,
 • 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
 • İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle (21/10/2016) erkek adaylarda askerlikle ilişiği bulunmamak (son başvuru tarihinde askerliğin ertelenmiş olması yeterlidir),
 • Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri veya Yönetim Bilimleri Fakültelerinin herhangi bir bölümünden veya Üniversite, fakülte ve yüksekokulların en az 4 yıllık eğitim veren; Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Finans Matematiği, Finans Mühendisliği, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme – Ekonomi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sistem Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans Muhasebe, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uygulamalı Matematik, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya yukarıda belirtilen bölümlere denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya, yukarıda belirtilen bölümlerden (denkliği yetkili makamlarca kabul edilmek şartıyla yabancı akademik birimlerden yüksek lisanslar da dahil) yüksek lisans mezunu olmak
 • Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Tercih nedeni olarak, Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıla ait belge ile belgelemek koşuluyla; YDS’de “70” veya üzeri skora sahip olmak veya denkliği ÖSYM tarafından yapılan son belirlemeye konu yabancı dil sınavları eşdeğerlilikleri esas alınarak YDS’de “70” veya üzeri skora eşdeğer yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Sermaye piyasaları, bankacılık, muhasebe ve finans alanlarında veya uygun görülecek benzer alanlarda en az bir yıl tecrübeli olmak

ön kriterlerine sahip olması gerekmektedir. Yukarıda yer alan başvuru koşullarım karşılayan adayların iş başvuru formları Şirketimizce incelenecek ve değerlendirmeler sonrasında uygun görülen adaylar sınava davet edilecektir. Ön kriterleri karşılayan adaylara sınava katılabilmeleri için başvuru sırasında belirttikleri e- posta adresine sınava ilişkin bilgiler gönderilecektir.

Borsa İstanbul İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru başlangıç tarihi 03/10/2016, bitiş tarihi 21/10/2016 (saat:18:00)’dir. Uzman Yardımcısı İş İlanına başvuru için için sadece Borsa İstanbul A.Ş. internet sitesinde  www.borsaistanbul.com yer alan elektronik Başvuru Formu ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Başvuru Formunun, Başvuru Kılavuzu okunduktan sonra, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bu ilan için ilk kez bilgi girişi yapacak adayların Başvuru Formunu doldurabilmesi için giriş ekranında TC kimlik numaralarını, e-posta adreslerini ve resimdeki doğrulama metnini yazıp giriş tuşuna basmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri ile ilgili bildirimlerin burada belirtilen e-posta adresi üzerinden yapılacağı göz önünde bulundurularak e-posta adresinin geçerli bir adres olması ve başvuru sürecince belirtilen e-posta adresinin güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Zorunlu alanlar ve adayın durumuna göre istenen diğer bilgiler girildikten sonra açıklamaların ve Başvuru Kılavuzu’nun okunduğuna; formda verilen bilgilerin işe alım sürecinde kullanılmasına, gerekli yerlerden teyit edilmesine muvafakat edildiğinin; adaylığa uygunluk konusunda bu formda eksik veya gerçek dışı bilgiler verilmesi halinde, başvurunun değerlendirmeye alınmayacağının, değerlendirmeye alınsa bile durumun farkına varılması halinde iptal edileceğinin, işe başlanmışsa iş akdinin feshedileceği ve bu durumda her türlü hukuki takibata geçilebileceğinin peşinen kabul ve beyan edilmesi gerekmektedir. Aday, “Ediyorum”u seçtiyse ve tüm bilgileri doğru olarak girdiğini kontrol ettiyse “Kaydet” butonuna basmalıdır. Bu sırada ekrana gelecek ve sonrasında e-posta adresine gönderilecek olan onay kodu sonraki muhtemel düzeltme ve sonuç görüntüleme işlemleri için saklanmalıdır.

Adaylar, Başvuru Formunda düzeltme yapmak istiyorsa, giriş işleminin ardından belirttiği e-posta adresine gelmiş olan onay koduyla giriş ekranından tekrar giriş yapmalı ve bilgilerini baştan doldurmalıdır. Borsa İstanbul A.Ş., Başvuru Formunu kayda almakla başvurunun kesin olarak kabul edileceği veya adayın sınava alınacağı konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Başvuru ve sınav ile ilgili kılavuzda yer almayan hususlarla ilgili her türlü soru ve görüş için [email protected] adresine e-posta gönderebilir veya (0212) 298 21 00- numaralı telefondan Şirketimize ulaşabilirsiniz.

Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

Adayların, elektronik ortamda doldurdukları Başvuru Formunda yer alan bilgiler üzerinden başvuru koşullarım karşılayıp karşılamama durumu Şirketimizce kontrol edilecek ve Başvuru Formundaki bilgilere göre başvuru şartlarını karşıladıkları değerlendirilen adaylar sınava davet edileceklerdir. Sınava davet edilen adayların sınav öncesinde kendilerine bildirilen tarihe kadar

 • Nüfus cüzdanı fotokopisini (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir.),
 • Yabancı dil belgesi fotokopisini,
 • Mezun adaylar lisans ve/veya yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesi fotokopisini, (yabancı akademik kurumlardan mezun adayların denklik belgesi fotokopisini de eklemeleri gerekmektedir),
 • Erkek adayların, askerlik durum belgesi fotokopisini

[email protected] adresine e-posta göndermeleri gerekmekte olup söz konusu belgeler ile başvuru formundaki bilgileri eşleşmeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav sonunda başarılı olan ve görevlendirilmesi uygun görülenlerin sınav başvuru formlarındaki adreslerine durum yazılı olarak bildirilir. Adayların kendilerine yapılan bildirimde belirtilen süre içerisinde işe başlamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’ye başvurmaları gerekir. Sınav başvuru formlarında gösterilen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanlarla, Borsa İstanbul A.Ş.’ce kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın süresinde işe başlamayanların görevlendirmeleri iptal edilir. İşe başlama sırasında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler daha sonra adaylara bildirilecektir. Borsa İstanbul’da işe yeni başlayan çalışanlar için 2 aylık deneme süresi uygulanır. Bu süre içinde taraflar hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshedebilirler.

Adaylara işe alım süreci ile ilgili yapılacak tüm bildirimler başvuru formlarında belirttikleri elektronik posta adresine e-posta gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Ayrıca herhangi bir bildirim yapılmayacağından adayların işe alım süreci boyunca düzenli olarak e-posta adreslerini kontrol etmeleri önerilmektedir. Adayların e-posta adreslerinde değişim olması durumunda, durumu Borsa İstanbul A.Ş. İnsan Kaynakları Bölümüne dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişim, ilgili dilekçenin Şirketimiz kayıtlarına alındığı tarihten itibaren geçerli olacak ve bundan önce yapılan bildirimlerin adaya tebliğ edildiği kabul edilecektir. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara Borsa İstanbul iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.