Biyolog nedir, ne demektir, kimdir, kime denir?

Canlılar üzerinde araştırmalar gerçekleştirerek canlıları sınıflandıran bilim insanlarına biyolog denilmektedir. Gelişmiş ülkelerde gözde bir meslek olan biyolog mesleği, ülkemizde diğer çoğu meslekte olduğu gibi yeteri kadar değer görmemektedir. İlgili kamu kurumlarından bu mesleğe yeteri kadar kadro çıkmaması, hatta hiç çıkmaması bu mesleği icra edenlerin alan değişikliği gerçekleştirmelerine sebebiyet verebilmektedir. Tüm bunların yanında meslek hakkında da ülkemizde yeteri kadar bilgi sahibi değiliz. Bu sebepten bu yazımızda biyolog mesleğini detaylı olarak inceleyecek ve mesleği anlamanız için uğraşacağız. Biyolog tanımını vermemizin ardından, biyologlar ne iş yaparlar bu konuya değinelim.

Biyologlar ne iş yaparlar, görevleri nelerdir?

Biyologlar çok farklı sektörlerde çalışma imkanına sahip kişilerdir. Bu sebepten dolayı görevleri de bir hayli değişkenlik göstermektedir. Burada biz devlette.com olarak biyolog mesleğini icra eden kişileri araştırma yapanlar ve uygulama yapanlar olmak üzere ikiye ayırdık ve görevlerini bu şekilde sıraladık.Araştırma yapan biyologlar;

 • Canlı yapılarını incelemek ve elde ettikleri verilere göre sınıflandırma yapmak,
 • Canlıların evrene olan etkilerini analiz etmek,
 • Canlılar için en iyi yaşam koşullarını araştırmak,

Uygulama yapan biyologlar;

 • Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif kaynaklı ürünlerin canlılar üzerindeki etkisini araştırır.
 • Toprak ve suda kirlilik düzeyini tespit etmek,
 • Kirlenmiş olan ortamda yeniden sağlıklı bir biyolojik düzen gelişebilmesi adına iyileştirici çalışmalar yapmak,
 • Bakterilerin, parazitlerin, virüslerin: üremelerini, türlerini ve canlılar üzerindeki olumlu-olumsuz özelliklerini saptayarak etkilerini inceler,
 • Hem içme hem de tarımda kullanılan suların bakteriyolojik tahliller yapar.

Biyologların görevlerini bu şekilde sıralayabiliriz. Peki biyolog olmak istiyorum diyen vatandaşlarımız nasıl bir yol izlemelidirler? Biyolog olmak için hangi bölüm mezunu olmalıdırlar?

Biyolog nasıl olunur?

Biyolog olmak için yükseköğretim kurumlarında bulunmakta olan biyoloji bölümü tamamlanmalıdır. 4 senelik olan biyoloji bölümü mezunları biyolog statüsünde mezun olurlar. Biyoloji bölümü, üniversite giriş sınavlarında sayısal ağırlıklı puandan öğrenci seçmektedir. Biyoloji lisans bölümü taban puanları üniversiteden üniversitede değişmektedir. Fakat çok sayıda üniversitede bölümün tercih edilmemesi sebebi ile kontenjanların dolmadığı görülmektedir. Bu yüzden düşük sayabileceğimiz puanlarla bu bölüm kazanılabilir.

Biyolog nedir?

Biyoloji bölümüne DGS yani Dikey Geçiş Sınavı’na girilerek de geçilebilmektedir. Fakat bunun için üniversitelerin; Biyokimya Teknikerliği, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Koruma ve Kontrol,Çevre Koruma, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi, Sağlık Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri,Tıbbi Labaratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Biyokimya Teknikerliği gibi 2 senelik bölümleri tamamlanmalıdır. Bunun ardından da DGS sınavına girilerek biyoloji bölümüne geçilmeli ve ardından bu bölüm bitirilmelidir. Biyolog unvanını kazanmak için biyoloji bölümünün bitirilmesi şarttır. Peki biyolog olarak mezun olmuş kişiler nerelerde çalışabilirler?

Biyologlar nerelerde çalışır, çalışma ortamları nasıldır?

Biyologlar kamuda ve özel sektörde çalışabilirler. Çalışma alanları oldukça geniştir. Aşağıda çalışma alanları hakkında araştırmalarımız sonucunda çıkan yerleri verdik. Ancak bunlara eklemeler gerçekleştirilebilir.

 • Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda yer alan laboratuvar ve her türlü tıbbi analizlerin yapılmasında,
 • Tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde,
 • Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda,
 • Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda her türlü üretim faaliyetlerinde,
 • Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde,
 • Milli Park kuruluşu ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanlarında,
 • Biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetleri ve Biyoloji programlarının geliştirilmesinde,
 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporlarının hazırlanmasında,
 • Tarım ve Ormancılık alanlarında temel bilimci olarak,
 • Gıda Kontrol laboratuarlarında,
 • Arıtma tesislerinde,
 • Biyolojik Ürünlerle ilgili standartların belirlenmesinde,
 • Kriminoloji laboratuarlarında ve Adli Tıpta,
 • Gümrüklerde ülkeye sokulması ve çıkarılması yasak canlı materyallerin denetlenmesinde görevli Gümrük Biyologu olarak,
 • Biyomedikal çalışma alanlarında,
 • İlaç ve ilaç ham maddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kalite kontrolünde,
 • Vektör canlıların kontrol çalışmalarında,
 • Nükleer tesislerde,
 • İlaç ve kozmetik ürünlerinin ruhsatlandırma aşamalarında,
 • İlaç sektöründe satış temsilciliği veya tanıtımında,

çalışma imkanına sahiptirler. Çalışabilecekleri yerler gördüğünüz üzere oldukça geniştir. Ancak bu alanlarda tam olarak meslek tanımına uygun görevler üstlenmezler. Peki biyologların iş bulma olanakları nasıldır? Yeni mezun bir biyolog kolay bir şekilde iş bulabilir mi?

Biyolog nasıl olunur?

Biyologların iş bulma olanakları nasıldır?

Biyoloji bölümü mezunları yani biyologlar kamu ve özel sektörde çokça alanda çalışma imkanına sahipler. Fakat buna rağmen iş bulma olanakları diğer meslek dallarına göre daha düşüktür. KPSS sınavına girerek kamuda veya özel sektörde çalışabilirler. Bunun dışında formasyon eğitimi alınarak biyoloji öğretmeni olarak görev yapılmaktadır. Bu hususta yönleneceğiniz alanı iyi seçmeli ve kendinizi bu hususta geliştirmelisiniz. O vakit iş bulma imkanlarınız yükselecektir. Bu yazımızda biyologlar hakkında detaylı bilgiler verdik. Sizlerden gelen ve meslek hakkında merak ettiğiniz soruları ve cevaplarını ise aşağıda bırakıyoruz. Sizlerin de meslek hakkında sorunuz varsa yorum bölümümüzden bunu dile getirebilirsiniz.

Biyologlar hemşire olabilir mi?: Biyologlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına alınmışlardır. Bu yasa ile beraber biyoloji mezunları hemşire ve sağlık teknikeri gibi görevleri üstlenebilir yani bu meslekleri yapabilirler.

Biyologlar eczacı olabilir mi? : Biyologlar çok sayıda mesleği icra edebiliyorlar. Fakat eczacılık bunlardan bir tanesi değildir. Yani biyologların eczacı olmaları mevcut yasalarımızda mümkün değildir.

Biyologlar TUS’a girebilir mi?: Biyologlar birkaç sene öncesine kadar TUS yani Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girerek tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarını seçebiliyorlardı. Fakat bu durum kaldırıldı. Artık biyologlar TUS sınavına katılamıyorlar.

Biyologlar hastanelerde çalışabilir mi?: Biyologların çalışma alanları içerisinde hastaneler de bulunmaktadır. Biyologlar hastanelerde laboratuvarlarda çalışabilirler. Hatta son yıllarda biyologların istihdam şekline baktığımızda özel hastanelerde bu alanda daha çok istihdam edildiklerini görmekteyiz.

Biyologlar bilirkişi olabilir mi?: Bundan birkaç sene öncesine kadar biyoloji bölümü bilirkişilikte temel uzmanlık dalı olarak bulunmuyordu. Ancak bu hak kaybı ortadan kaldırıldı. Artık biyologlar da bilirkişi olmak adına başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Günümüzde çevre kirliliği gibi halk sağlığını doğrudan tehdit eden etmenler hızla artmaktadır. Bu yüzden ileride biyologlara çok daha fazla görev düşecektir. Fakat bu bilinç ülkemizde henüz oturmuş değildir. Devlette.com olarak dileriz ileride bu durum değişir ve biyolog mesleğine ülkemizde verilen önem hızla artar.

Bu yazımızda biyologlar hangi alanlarda çalışırlar, biyolog kısaca anlamı nedir, biyolog olmak için ne okumak gerekir gibi konularda meslek tanımı hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan BİYOLOG MAAŞLARI hakkında detaylı bilgi elde edebilirsiniz.


DİĞER BİYOLOG HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, biyolog konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan biyolog duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.