Bilirkişi kimdir? Bilirkişilik nedir?

Hukuk mahkemelerinde, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında bulunan konular bulunmaktadır. Hakim ve savcılar özel veya teknik bilgi gerektiren bu durumlar için başvurduğu kişilere bilirkişi denilmektedir. Bilirkişiler kendilerine başvurulduğunda görüşünü yazılı veya sözlü olarak verirler.

Hakimlerin her alanda uzman olması beklenmezken, her alandaki davalara bakabiliyorlar. Hal durum böyle olunca bazı konularda uzman kişilerin görüşlerinin alınması bir gereklilik haline geliyor. İşte bu gibi durumlarda hakim ve savcılar bilirkişilere başvurarak dava hakkında düşüncelerini öğrenirler. Bilirkişiler kendi alanlarında uzman kimselerdir.Bilirkişilerin uzmanlık alanları nelerdir, bilirkişi olabilecek meslekler hangileridir?

Bilirkişiler herhangi bir uzmanlık alanından kimseler olabiliyorlar. Öyle ki bir gıda mühendisinden, elektrik teknisyeni, boyacı, garson, öğretmen, devlet memurları, kuyumcu, vergi uzmanı hatta bir tercüman bilirkişi olarak atanabiliyor. Bilirkişilere sahte para tespitinden, işçilerin alacaklarının hesaplanmasında, hasar tespiti konusundan, binanın değerini hesaplamaya, otomobil aksanlarından, sanat eserinin değerine kadar aklınıza gelebilecek neredeyse tüm konularda danışılabilir. Burada esas konu alanında uzman olması ve o konudaki bilgisine ihtiyaç duyulması. Ancak tabi ki bilirkişi olarak görev yapabilmek için tek şart alanında uzman olmak değil. Peki diğer başvuru şartları neler?

Bilirkişi olma şartları nelerdir, kimler bilirkişi olabilir?

 • 25 yaşından küçük olmamak
 • Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak ( Bknz : fiil ehliyeti )
 • Bilirkişilik yapacak olduğu alanda en az 3 sene mesleki deneyime sahip olmak
 • Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak
 • Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak
 • Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak
 • Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak

Bilirkişi nasıl olunur?

Bilirkişi olarak görev yapmaya başlamak isteyen vatandaşlarımız öncelikle başvuru tarihlerini takip etmeleri gerekmektedir. http://bilirkisilik.adalet.gov.tr adresi üzerinde her sene yayınlanan bilirkişilik ilanları görülebilmektedir. Akabinde sizden talep edilen belgeler ile beraber başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Başvurular bilirkisi.uyap.gov.tr adresi üzerinden veya E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Vermiş olduğumuz bilirkişilik başvurusu sayfası her sene sadece başvuru tarihlerinde aktif olmaktadır. Başvurular tamamlandıktan sonra da başvurunuzun onaylanması durumunda sizden istenilen belgeler bölge bilirkişilik kuruluna iletmelisiniz. Bu belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,
 • Adli sicil kaydı, (Son altı ay içinde alınmış) ( Bakınız; adli sicil kaydı )
 • Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
 • Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
 • İki adet vesikalık fotoğraf (Birisi başvuru formu yapıştırılacak)

Akabinde yapılacak olan başvurular daha sonra değerlendirilmeye alınacaktır. Başvuru sırasında eksik evrak teslim edenlerin başvuruları bu hususta kabul edilmeyecektir. Başvuruları kabul edilenler ise yemin etmelerinin ardından görevlerine başlarlar. Bu yazımızda bilirkişi olmak istiyorum nasıl olurum hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan bilirkişiler ne kadar kazanır öğrenebilirsiniz.


DİĞER BİLİRKİŞİLİK MESLEĞİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, bilirkişilik mesleği konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan bilirkişilik mesleği duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.