Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilan kapsamında 21 mühendis alımı ve 4 vinç operatörü alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında 25 personel istihdam edilecektir. İlana başvurular 22 Kasım 2017 Çarşamba günü son bulacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşmanız münkündür.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki 25 (yirmi beş) münhal sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

MÜHENDİS UNVANLI POZİSYONLARA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR

 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,
 • 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az 70 (yetmiş) puana sahip olmak,
 • 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
 • Yukarıdaki tabloda belirtilen mühendislik alanları için üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, inşaat mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

DESTEK PERSONELİ UNVANLI POZİSYONLARA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANILAN NİTELİK VE ŞARTLAR

 • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,
 • 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P94 puan türünde en az 70 (yetmiş) puana sahip olmak,
 • 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • “E” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 • İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasına sahip olmak (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı),
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

Başvuru Şekli, Tarihi, Yeri

Başvurular, 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Mühendis unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların mezuniyet belgelerini (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Destek Personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ise lise diploması, “E” sınıfı sürücü belgesi ile İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasını elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, başvuru sırasında merkez teşkilatı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için bir tercihte bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Yerleştirme İşlemleri

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri merkez teşkilatındaki veya il müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyon sayısına göre alanları dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere merkez teşkilatı ve her il müdürlüğü bazında yapılacaktır. KPSS puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirme sonuçları, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) ilan edilecek olup, asil veya yedek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğünde ayrıca alınacak alanlardaki sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde görevine başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifa eden, ayrılan adayların yerine yedekleri çağrılacaktır.

SIRA

NO

BİRİMİADEDİUNVANIALANI
1Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü (Merkez Teşkilatı)1Mühendisİnşaat Mühendisliği
2Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Merkez Teşkilatı)1Mühendisİnşaat Mühendisliği
3Afyonkarahisar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik Mühendisliği
4Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisEndüstri Mühendisliği
5Gümüşhane Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

6Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisMakine Mühendisliği
7İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisOtomotiv Mühendisliği
8İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisEndüstri Mühendisliği
9İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisMakine Mühendisliği
10Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisBilgisayar Mühendisliği
11Muş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisMakine Mühendisliği
12Nevşehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisMakine Mühendisliği
13Niğde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisEndüstri Mühendisliği
14Rize Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

15Sivas Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisBilgisayar Mühendisliği
16Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

17Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektronik Mühendisliği
18Şırnak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

19Trabzon Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

20Uşak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisBilgisayar Mühendisliği
21Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1MühendisElektrik-Elektronik

Mühendisliği

22Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1Destek

Personeli

Vinç Operatörü
23Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1Destek

Personeli

Vinç Operatörü
24İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1Destek

Personeli

Vinç Operatörü
25Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü1Destek

Personeli

Vinç Operatörü
TOPLAM25

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No:154 06510 Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 201 56 96 ve (0312) 201 57 25

Bu yazımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca Bakanlık tarafından yayınlanan bütün ilanlara Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş başvuru formu sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.