Belediye encümeni, belediye teşkilatı içerisinde yer almakta olan organlardan bir tanesidir. Her ne kadar belediye encümeni denildiğinde tek bir kişiden bahsediliyor gibi anlaşılsa da belediye encümeni bir organdır ve bu ortan beş veya yedi üyeden oluşmaktadır. Peki tam olarak nedir bu belediye encümeni?

Belediye encümeni nedir, ne demektir, kime denir, kimdir?

Belediye encümeni; belediye meclisine her tür görev hakkında görüş bildirme yetkisi bulunan, kanun ile belirlenmiş olan cezaların uygulanmasını sağlama yetkisi bulunan bir belediye yönetim organıdır. Belediye yönetiminden sonra gelen ikinci en yetkili organdır. Peki belediye encümenleri tam olarak ne iş yaparlar?Belediye encümeni ne iş yapar, görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Belediye encümeninin çok sayıda görevi, yetkisi ve sorumluluğu bulunuyor. Bunlardan bahsettiğimizde tam olarak belediye encümenliği daha net anlaşılacaktır.

 • Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirirler.
 • Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
 • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
 • Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
 • Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
 • Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye encümeni nasıl olunur?

Belediye encümeni nasıl olunur, nasıl seçilir?

Belediye encümeni üyesi belediye meclisi tarafından seçilmektedir. Seçim gizli oy yöntemi ile gerçekleştirilir. Genel olarak encümen sayısının yarısını gizli oy belirlemektedir. Encümenlerin mali hizmet ve belediye birimlerinden olan kısmını ise Belediye Başkanı kendi inisiyatifine göre belirlemektedir. Belediye encümeni başvurusu diye bir şey bulunmamaktadır. Tamamen belediye meclis üyeleri tarafından ve belediye başkanı tarafından belediye encümeni üyeleri seçimi gerçekleştirilmektedir.

Belediye encümeni kaç kişiden oluşur, sayısı kaçtır?

Belediye encümeni sayısı il ve ilçe belediyelerine göre farklılık göstermektedir. Belediye encümeni sayısı;

 • İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
 • Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,

oluşmaktadır. Belediyenin büyükşehir olması veya olmaması belediye encümeni sayısını belirlemez.

Belediye encümeni başkanı kimdir?

Belediye encümenlerinin başkanı ilgili il veya ilçe belediyesinin belediye başkanıdır. Toplantılar belediye başkanı başkanlığında gerçekleştirilir. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi toplantılara başkanlık etmektedir. Bunun dışında gündemle alakalı olarak birim amirleri oy hakkı olmadan görüşleri alınmak için toplantılara çağrılabilir.

Belediye encümeni nasıl seçilir?

Belediye encümeni ne zaman, ne kadar aralıklarla toplanır?

Belediye encümeni toplantısı haftada en az 1 kere gerçekleştirilir. Bu toplantılarda belediye için elzem konular ele alınır ve bu konular hakkında çözüm yolları üretilir. Belediye encümeni, belediye yönetiminde oldukça önemli bir organdır.

Belediye encümeni görev süresi ne kadardır?

Ülkemizde belediye başkanı 5 sene süre ile seçilmektedir. Fakat belediye encümeni görev süresi farklıdır. Belediye encümeni görev süresi 1 senedir. 1 senenin sonunda yeniden belediye encümeni azası belirlemek üzere seçime gidilir. Geçmişte belediye encümenliği yapmış kişiler yine bu seçime katılarak belediye encümeni seçilebilirler.

Bu yazımızda belediye encümeni kim tarafından seçilir, halk mı seçer, belediye encümeni seçimle mi gelir, olma şartları nelerdir, kimler olabilir, olmak için nereye nasıl başvuru yapılır, yaş sınırı nedir, kaç yılda bir seçilir, belediye encümen toplantısına kim başkanlık eder gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan BELEDİYE ENCÜMENİ MAAŞ ALIR MI öğrenebilirsiniz.


DİĞER BELEDİYE ENCÜMENİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, belediye encümeni konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan belediye encümeni duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.