Genel Başvurular

Stil danışmanı nedir, nasıl olunur? 18 Aralık 2017 2 Yorum

Stil danışmanı nedir, ne iş yaparlar, nasıl olunur, maaşları ne kadardır?

Stil danışmanı nedir, ne demektir, kimdir? Kıyafet seçimi, modaya uymak günümüzde görünümüne özen gösteren milyonlarca kişinin en büyük sorunlarından bir tanesidir. Sabahları ayna karşısına geçtikten sonra, “Hangi kıyafetle hangisini kombin etmeli?”,” Üzerine nasıl bir makyaj yapmalı?” gibi sorular saatlerce bu kişilerin kafasını kurcalıyor. Son dönemde ortaya çıkan yeni iş kollarından bir tanesi de stil danışmanlığı. Stil danışmanları, bireylerin modaya, zamana, bulunulan mekana / ortama ve toplumsal statülerine göre giyinmelerini / görünmelerini sağlayan kişilere denilmektedir. Stil [...]

Kümülatif vergi matrahı yazısı nereden nasıl alınır? 14 Aralık 2017 Hiç yorum yok

Kümülatif vergi matrahı nedir, ne demektir, nereden, nasıl alınır?

Kümülatif vergi matrahı nedir, ne demektir? Yeni bir işe başlamadan önce kişilerden çok sayıda belge talep edilmektedir. Bu belgelerden bir tanesi de kümülatif vergi matrahıdır. Kümümatif vergi matrahı yazısı, eski bir uygulama olup çalışan işini değiştirdiğinde yeni iş yerini vergi dilimlerinin tutturması ve ilgili vergi dilimine göre vergi ödemesi için bu yazı çalışandan talep edilmekteydi. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı ya da bilinen kısa adıyla GİB mevzuatı gereğince artık kümülatif vergi matrahı yazısı artık bir anlam [...]

Büro memuru nedir, ne iş yapar? 12 Aralık 2017 Hiç yorum yok

Büro memuru / personeli nedir, ne iş yapar, nasıl olunur?

Büro personeli nedir, ne demektir, kimdir, kime denir? Büro personeli veya bilinen diğer adıyla büro memuru, ofis ve büro gibi ortamlarda günlük işleyişlerin aksamadan sürmesini sağlayan kişilere denilmektedir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğunu üstlenen bu kişiler, aynı zamanda firmaların dışa açılan yüzleri olarak da görev yapabilirler. Peki büro memurları tam olarak ne iş yaparlar? Büro memurları ne iş yaparlar? Büro personelleri, başvuru almak, istenilen bilgileri bilgisayar ortamına girmek, arşiv işlerini yapmak, günlük yazışmalar yapmak, raporlama [...]

Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur? 09 Aralık 2017 8 Yorum

Özel güvenlik görevlisi nedir, olma şartları nelerdir, nasıl olunur?

Güvenlik görevlisi nedir, ne demektir, kime denir? Güvenlik görevlisi, kalabalık alanlarda asayişi daha tenha noktalarda ise mal güvenliğini de sağlamakta olan güvenlik departmanında görev alan kişilere denilmektedir.  Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilk yardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alırlar. Peki güvenlik görevlileri tam olarak ne iş yaparlar? Güvenlik görevlilerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları [...]

İcra memuru nedir, nasıl olunur? 09 Aralık 2017 Hiç yorum yok

İcra memuru nedir, ne iş yapar, olma şartları nelerdir, nasıl olunur?

İcra memuru nedir, ne demektir, kimdir, kime denir? İcra memuru, mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp, alacaklıya vermekle görevli olan adliye memurlarıdır. İcra memurları Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumların bünyesinde çalışan kamu görevlileridir. Peki icra memurları ne iş yaparlar? İcra memurlarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? İcra memurlarının yapmakla yükümlü oldukları çeşitli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar; İcra memurunun asli görevi olarak emri düzenlemek birinci sırada yer alır Emri tebliğ etmeleri ve emri yerine [...]

Avukat maaşları 05 Aralık 2017 1 Yorum

Avukat maaşları

Avukatlık genel itibariyle bir hak arama ve savunma mesleğidir. Kişiler avukat olarak görev yapabilmek için üniversite sınavlarını kazanmalı ve bir hukuk fakültesine yerleşmelidirler. Akabinde bu bölümden mezun olmanızın ardından da staj yapmalısınız. Avukat olmak oldukça zordur. Öncelikle kuvvetli bir hafızaya sahip olmanız, yasaları tüzükleri okurken sıkılmamanız gerekmektedir. Zira oldukça kalın kitapları ve anayasayı tabir yerinde ise hatim etmeniz gerekecektir. Peki tüm bu uğraşların akabinde avukatlar ne kadar para kazanıyorlar? Avukat maaşları ne kadardır? Öncelikle avukatlar herhangi [...]

Avukat nedir, nasıl olunur? 05 Aralık 2017 Hiç yorum yok

Avukat nedir, ne iş yapar? Avukat nasıl olunur?

Avukat nedir, kimdir, kime denir? Avukat, mahkeme süresince davacı ya da davalıların işlemlerini yapan ve özel tüzel kişilerin haklarını savunmakla görevli olan kişilere denilir. Avukatlar dava süresince gerçeği açığa çıkarmakla değil, müvekkilinin lehine yani menfaatine davranmakla yükümlüdür. Yani müvekkili aleyhinde olan delilleri kullanmaz, söz ve davranışlarda bulunmaz. Peki avukatların görevleri nelerdir? Avukatlar ne iş yaparlar? Avukatların görevleri nelerdir? Hukuksal sorunlarda ve yasal konularda yorum yapmak, Mahkeme veya diğer yargı organlarında gerçek veya tüzel kişilere ilişkin hakları dava etmek [...]

Psikolog maaşları 03 Aralık 2017 Hiç yorum yok

Psikolog maaşları

Psikolog ne kadar maaş alıyor, kazanıyor? Psikolog, insan davranışlarını, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemler kullanarak inceleme ve bu davranışların nedenlerini ortaya çıkarma bilgi ve becerisine sahip kişilere denilmektedir. Psikolog olmak için edebiyat fakülteleri bünyesinde yer almakta olan psikoloji bölümü mezunu olmanız gerekmektedir. Psikologlar, psikiyatristler ile beraber çalışarak, hastalara gerekli testlerin uygulanmasına ve psikiyatristlerin hastaya tanı koyabilmelerine yardımcı olmaktadırlar. Psikologların çalışma alanlarından birincisi beyin ve davranış, diğeri ise çevre ve davranış ilişkisidir. Psikologlar araştırmalar yaparak geliştirmiş [...]

Sülüs nedir, nerede nasıl alınır? 03 Aralık 2017 1 Yorum

Sülüs nedir, ne demektir, nereden nasıl alınır?

Askerlik sevk belgesi (sülüs) nedir, ne demektir, ne işe yarar? Askerlikte kişilerin karşılarına çıkan çok sayıda yeni tabir bulunmaktadır. Kuşkusuz bu yeni tanımlar askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlarımızı bazen zor durumda bırakmaktadır. Bu tanımlardan bir tanesi de askerlik sevk belgesi yani halk arasında bilinen adıyla sülüstür. Sülüs, askerlikte gidilecek olan yerin belli olmasının akabinde askerlik şubesinden vermiş oldukları sevk zarfına denilmektedir. Askerlik sevk belgesi yani sülüste, kişinin birliğine ne zaman teslim olması gerektiği, kaç gün [...]

Ebe maaşları ne kadar? 29 Kasım 2017 2 Yorum

Ebeler ne kadar maaş alıyorlar?

Ebeler Ne Kadar Maaş Alıyorlar? Ebe, doktorun olmadığı yerlerde normal doğum yaptıran, fertleri aile planlaması ve çocuk sağlığı konularında eğiten, hastanelerde hekimlere yardım eden, hamilelik sürecinde hamilenin sağlık kontrollerini gerçekleştiren sağlık çalışanlarına ebe denilmektedir. Ebelik, çok eski tarihlerden bu yana var olan ve halen popülaritesini koruyan bir meslek grubudur. Ebe olmak için liseyi bitirmenin akabinde, lisans bölümlerinden bir tanesi olan ebelik bölümüne gitmeli ve burada başarı ile mezun olmalısınız. Akabinde kamuda çalışmak istiyorsanız da KPSS sınavına [...]