Genel Başvurular

İcra memuru nedir, nasıl olunur? 09 Aralık 2017 Hiç yorum yok

İcra memuru nedir, ne iş yapar, olma şartları nelerdir, nasıl olunur?

İcra memuru nedir, ne demektir, kimdir, kime denir? İcra memuru, mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp, alacaklıya vermekle görevli olan adliye memurlarıdır. İcra memurları Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumların bünyesinde çalışan kamu görevlileridir. Peki icra memurları ne iş yaparlar? İcra memurlarının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları nelerdir? İcra memurlarının yapmakla yükümlü oldukları çeşitli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar; İcra memurunun asli görevi olarak emri düzenlemek birinci sırada yer alır Emri tebliğ etmeleri ve emri yerine [...]

Sürveyan nedir ne iş yapar 07 Aralık 2017 Hiç yorum yok

Sürveyan nedir, ne iş yapar, görevleri nelerdir, nasıl olunur?

Sürveyan nedir, ne demektir, kimdir, kime denir? Sürveyan, inşaat işleri ile müdahil olanların sıkça karşılarına çıkan bir tabirdir. Ancak ne anlama geldiği konusunda tam olarak bilgi sahibi olunmayan bir meslek grubudur. Sürveyan, inşaat imalatları yapım esnasında idare adına; yapılan imalatların ve ihzaratların yani beton, demir döşenmesi, kum, çakıl, çimento, kalıp alınması gibi güvenlik ve çalışma düzeninin şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eden en alt düzeydeki teknik örgüt elemanlarına verilen isimdir. Yine bir başka tabirle sürveyan, [...]

Avukat maaşları 05 Aralık 2017 1 Yorum

Avukat maaşları

Avukatlık genel itibariyle bir hak arama ve savunma mesleğidir. Kişiler avukat olarak görev yapabilmek için üniversite sınavlarını kazanmalı ve bir hukuk fakültesine yerleşmelidirler. Akabinde bu bölümden mezun olmanızın ardından da staj yapmalısınız. Avukat olmak oldukça zordur. Öncelikle kuvvetli bir hafızaya sahip olmanız, yasaları tüzükleri okurken sıkılmamanız gerekmektedir. Zira oldukça kalın kitapları ve anayasayı tabir yerinde ise hatim etmeniz gerekecektir. Peki tüm bu uğraşların akabinde avukatlar ne kadar para kazanıyorlar? Avukat maaşları ne kadardır? Öncelikle avukatlar herhangi [...]

Avukat nedir, nasıl olunur? 05 Aralık 2017 Hiç yorum yok

Avukat nedir, kimdir, ne iş yapar? Avukat nasıl olunur?

Avukat nedir, kimdir, kime denir? Avukat, mahkeme süresince davacı ya da davalıların işlemlerini yapan ve özel tüzel kişilerin haklarını savunmakla görevli olan kişilere denilir. Avukatlar dava süresince gerçeği açığa çıkarmakla değil, müvekkilinin lehine yani menfaatine davranmakla yükümlüdür. Yani müvekkili aleyhinde olan delilleri kullanmaz, söz ve davranışlarda bulunmaz. Peki avukatların görevleri nelerdir? Avukatlar ne iş yaparlar? Avukatların görevleri nelerdir? Hukuksal sorunlarda ve yasal konularda yorum yapmak, Mahkeme veya diğer yargı organlarında gerçek veya tüzel kişilere ilişkin hakları dava etmek [...]

Psikolog maaşları 03 Aralık 2017 Hiç yorum yok

Psikolog maaşları

Psikolog ne kadar maaş alıyor, kazanıyor? Psikolog, insan davranışlarını, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemler kullanarak inceleme ve bu davranışların nedenlerini ortaya çıkarma bilgi ve becerisine sahip kişilere denilmektedir. Psikolog olmak için edebiyat fakülteleri bünyesinde yer almakta olan psikoloji bölümü mezunu olmanız gerekmektedir. Psikologlar, psikiyatristler ile beraber çalışarak, hastalara gerekli testlerin uygulanmasına ve psikiyatristlerin hastaya tanı koyabilmelerine yardımcı olmaktadırlar. Psikologların çalışma alanlarından birincisi beyin ve davranış, diğeri ise çevre ve davranış ilişkisidir. Psikologlar araştırmalar yaparak geliştirmiş [...]

Sülüs nedir, nerede nasıl alınır? 03 Aralık 2017 1 Yorum

Askerlik sevk belgesi (sülüs) nedir, ne demektir, nereden nasıl alınır?

Askerlik sevk belgesi (sülüs) nedir, ne demektir, ne işe yarar? Askerlikte kişilerin karşılarına çıkan çok sayıda yeni tabir bulunmaktadır. Kuşkusuz bu yeni tanımlar askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlarımızı bazen zor durumda bırakmaktadır. Bu tanımlardan bir tanesi de askerlik sevk belgesi yani halk arasında bilinen adıyla sülüstür. Sülüs, askerlikte gidilecek olan yerin belli olmasının akabinde askerlik şubesinden vermiş oldukları sevk zarfına denilmektedir. Askerlik sevk belgesi yani sülüste, kişinin birliğine ne zaman teslim olması gerektiği, kaç gün [...]

Ebe maaşları ne kadar? 29 Kasım 2017 2 Yorum

Ebeler ne kadar maaş alıyorlar?

Ebeler Ne Kadar Maaş Alıyorlar? Ebe, doktorun olmadığı yerlerde normal doğum yaptıran, fertleri aile planlaması ve çocuk sağlığı konularında eğiten, hastanelerde hekimlere yardım eden, hamilelik sürecinde hamilenin sağlık kontrollerini gerçekleştiren sağlık çalışanlarına ebe denilmektedir. Ebelik, çok eski tarihlerden bu yana var olan ve halen popülaritesini koruyan bir meslek grubudur. Ebe olmak için liseyi bitirmenin akabinde, lisans bölümlerinden bir tanesi olan ebelik bölümüne gitmeli ve burada başarı ile mezun olmalısınız. Akabinde kamuda çalışmak istiyorsanız da KPSS sınavına [...]

Ebe nedir, nasıl olunur? 29 Kasım 2017 1 Yorum

Ebe nedir, kime denir? Ebe nasıl olunur, olma şartları nelerdir?

Ebe nedir, ne demektir, kime denir? Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturmuş olduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişilere ise ebe denilmektedir. Ebelik tarihin çok eski dönemlerinden bu yana varlığını sürdüren bir meslektir. Genel itibariyle ebeler kadın olsa da, çoğu batı ülkesinde erkekler de ebe olarak görev yapabilmektedirler. Ancak ülkemizde erkekler ebe olamamaktadır. Ebeler doğum sırasında ölüm oranlarının düşmesi adına sağlık alanında oldukça önemli görevlere [...]

Psikolog nedir, nasıl olunur? 27 Kasım 2017 Hiç yorum yok

Psikolog nedir, kimdir, ne iş yapar, nasıl olunur?

Psikolog nedir, kimdir, kime denir? Psikolog, hayvanların ve insanların davranışlarını inceleyen kişidir. Psikolog; öğrendiği teknikler sonucunda incelediği vakaları bilimsel yöntemlere dayanarak açıklar. Açıklamaları sırasında; gözlem ve deney yolu ile sebep ve sonuç ilişkilerini bilimsel yollar ile anlatır. İncelemeler sonucunda gözlemler ardından incelenen kişide davranışsal anlamlarda yanlış olan bir durum var ise teşhisini psikolog tarafından konulur ve düzeltilmesinin ya da tedavisinin yollarını aranır. Psikolog ne iş yapar, görevleri nelerdir? Birçok kişi için psikologlar deli hastası olarak görülse de [...]

Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi 26 Kasım 2017 Hiç yorum yok

Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi nedir, nereden nasıl alınır?

Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi nedir, ne demektir? Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi; öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından sınav girişlerinde adaylardan istenen belgedir. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi sizin sınava giren aday olduğunuzu kanıtlamanızda kullanılan belge niteliği taşımaktadır. Nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet bu belgelere örnek olarak gösterilebilir. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi demek üzerinden kişisel bilgilerinizin ve fotoğrafınızın bulunduğu resmi kurumlardan alınmış ve üzerinde soğuk damga bulunan kimliklerdir. Resmi kurumlardan alınmasına rağmen üzerinde [...]