Genel Başvurular

HGS iptali 28 Haziran 2018 Hiç yorum yok

HGS Nasıl ve Nereden İptal Edilir?

HGS, bildiğiniz gibi Hızlı Geçiş Sistemi için kullanılan karttır. Birçok kişi kart ve bakiye olduğu halde sistem görmeyip ceza vermesinden yakınırken, kimileri ise yeni araç değiştirirken yeni HGS alması gerektiği için iptal etmektedir. Birçok sebep bulunurken özellikle HGS tek bir araca ait olduğu için araç değişikliği yaşanacağı zaman iptal edilip yeni bir tane çıkarılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra HGS bazı bölgelerde OGS (otomatik geçiş sistemi) olarak dönüşse de Hızlı Geçiş Sistem kartı geçerli olmaktadır. Sürücüler [...]

Numarataj nedir? 26 Haziran 2018 3 Yorum

Numarataj nedir?

Numarataj Nedir, Ne Demektir? Numarataj, belediye komşu bölgeleri içinde yer alan bulvar, meydan, yol, cadde ve sokaklar gibi yerlerin kenarlarında yer alan binaların adres bulma konusunda işe yarayan, binaların yanında gördüğümüz mavi plaka şeklinde levhaya denmektedir. Bu levhalar sayesinde hangi alanda hangi adreste hangi ev ve diğer bilgileri rahatlıkla öğrenebiliyoruz. Kısacası bir evin ya da bölgenin adresini bulmak için bu Numarataj levhalarından yararlanarak bulabilmekteyiz. Bunun yanı sıra köy, mahalle, bulvar, tarla, meydan, bölge, evler, sokaklar ve [...]

Vicdani ret nedir? 19 Haziran 2018 1 Yorum

Vicdani ret nedir, ülkemizde var mıdır?

Vicdani Ret Nedir, Ne Demektir? Vicdani ret, adından da anlayacağınız üzere vicdan olarak rettir. Kısaca, bireyin dini inancı, ahlaki öncelikleri veya siyasal görüşleri sebebi ile askere gitmeyi ret etmesine vicdanı ret denmektedir. Dini ya da vicdani sebepler ile askerlik yapmamak, vicdan ve din hürriyeti çerçevesinde bir hak olduğu için vicdani ret ile askerliği ret etmektir. Türkiye yasalarına göre her Türk vatandaşın kendisine özgü vicdan ve din hürriyeti hakkı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra din ve vicdan özgürlüğü [...]

Sayman nedir? 19 Haziran 2018 Hiç yorum yok

Sayman nedir, ne iş yapar, nasıl olunur?

Sayman Nedir, Ne Demektir? Sayman, bir kurumda ya da kuruluşta hesap işlerini takip eden, şirketin hesap ve muhasebe işlerinden sorumlu olan kişiye denmektedir. Sayman, adından da anlayacağınız üzere sayan kişiye denir. Yaptığı iş çalıştığı yere göre değişebilmektedir. Ancak ortak yapılan iş sermaye gelirlerini ve giderlerini hesap eder, sayar ve üstleri için döküm çıkartır. Finans ve matematik zekası yüksek olan kişilerin bu işi rahat bir şekilde yapabileceği bir meslek dalıdır. Saymanlar Ne İş Yaparlar? Maddeler halinde saymanın yaptığı [...]

E-defter ne zaman verilir? 18 Haziran 2018 2 Yorum

E-defter gönderim süreleri ne zamandır?

E-defter gönderim süreleri ne zamandır? E-Defter Beratlarının Verilme Süreleri E-defter berat gönderim süreleri 13 Aralık 2011 zamanında 28141 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan E-Defter Tümel Bildirisi Sıra Numarası 1 olan Vergi Yasası çerçevesinde e-defter zorunlu hale gelmiştir. E-defter büyük ve yevmiye defteri olarak teknolojik ortamda muhafaza etme, saklama, koruma ve oluştur gibi çeşitli uygulamaları sisteme eklemektedir. Bu sayede firmalar birçok ayrıcalıklardan ve tasarruflardan yararlanmış olurlar. Ayrıca diğer yazımızdan e-defter nedir daha detaylı bilgi alabilirsiniz. E-defter sistemine girmesi zorunlu [...]

E-defter nedir? 18 Haziran 2018 Hiç yorum yok

E-Defter nedir? E-Deftere Nasıl Geçilir?

E-Defter Nedir, Ne Demektir? E-Defter, adından da anlayacağınız üzere elektronik bir defterdir. Dijital ortamda kayıt tutan, kayıt açan, elektronik imza bildirimi ile açılan bir sistemdir. Yasa gereği e-defter zorunlu bir defterdir. Büyük ve yevmiye defterlerinin elektronik ortamda tutulan sistemdir. Tutulan kayıtlar klasik bir şekilde Excel formatında yapılmaktadır. Bu işlemler ile beraber daha düzenli ve hızlı bir kontrol hedeflenmiştir. Vergi yasasına münasip 10 milyon civarında ciro yapan şirketlerin zorunlu bir şekilde e-defter tutması ve bu sisteme geçiş [...]

Gümrük muhafaza memuru maaşları 12 Haziran 2018 1 Yorum

Gümrük muhafaza memuru maaşları

Gümrük Muhafaza Memuru Maaşları Ne Kadardır? Gümrük muhafaza memurları, hava, kara ve deniz gümrük kapılarında çalışan, her türlü araç, mal, eşya ve kişilerin giriş ve çıkışlarından sorumlu olup kontrol etmekle yükümlüdürler. Yasa dışı ya da kaçakçılık olduğu zaman adli birimlere teslim ve bildirim etmekle sorumludurlar. Bu çalışan memurlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı olup 20.000’den fazla kişi bu mesleği yapmaktadır. Ülkemiz için en önemli mesleklerden bir tanesidir. Meslek hakkında detaylı bilgilere gümrük muhafaza memuru nasıl [...]

Gümrük muhafaza memuru nasıl olunur? 12 Haziran 2018 Hiç yorum yok

Gümrük Muhafaza Memuru Nedir, Nasıl Olunur?

Gümrük Muhafaza Memuru Nedir? Gümrük muhafaza memuru, hava limanları, kara veya deniz sınırlarında bulunan gümrük kapıları ve bütün gümrüklü alanlarda, bütün mal ve taşınabilir mülklerin giriş – çıkış prosedürlerini yapan, hem kontrol hem de korunmasını sağlayan kişilere denmektedir. Ayrıca mal, şahıs veya bütün araçların denetimden geçmeden gümrüklü alanlardan çıkmasına engel olan çalışanlara muhafaza memuru denmektedir. Gümrüklü bütün bölgelerde takip ve gözetim prosedürlerini yapan gümrük muhafaza personelleri, şüpheli ya da kaçakçılık ile alakalı her hangi bir hal [...]

Sportif direktör nedir? 12 Haziran 2018 Hiç yorum yok

Sportif direktör nedir, nasıl olunur?

Sportif Direktör Nedir, Ne İş Yapar? Sportif direktör, adından da anlayacağınız üzere bir kulübün sportif direktörüdür. Teknik direktörleri her hangi bir ibram altında tutan bir meslek ya da pozisyon değildir. Aksine, özellikle eski futbolculardan meydana gelen sportif direktörler teknik direktörlere teknik tecrübesi ile destek olur. Teknik yönetim ve kadro arasında bulunan köprü tarzında bir pozisyonu bulunmaktadır. Futbolcular ile yakından ilgilenerek özel problemlerini dinleyerek her şekilde destek olur. Kulübün ayrıca transfer gibi çeşitli işlerini de yapmaktadır. Sportif [...]

Sosyal çalışmacı nasıl olunur? 12 Haziran 2018 Hiç yorum yok

Sosyal çalışmacı nedir, ne iş yapar, nasıl olunur?

Sosyal Çalışmacı Nedir, Kime Denir? Sosyal çalışmacı, kişilerin, toplumların ve ailelerin yaşadığı çevre şartlarında, kontrolleri haricinde büyüyen problemlerin giderilmesi ve engellenmesi, maddi olmayan ve olan gereksinimlerin göğüslenmesini, sosyal rahatlığın ve hayat kalitesinin tedavi etmeyi amaçlayan, rekabeti yüksek aktif mesleğe denmektedir. Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın bilimsel muhtevalı bir oryantasyonudur. Bu konuda, halkın insafı olarak muhtaçlık ve problemler yaşayan kişiler, aile ya da toplumların hayattaki fonksiyonellerini rahatlatmayı ve gelişimi yükseltmeye çalışmaktadır. Devlet kurumlarında ve özel kurumlarda çalışma fırsatı [...]