Günümüzde hayatın akışı içinde yer alan insanların, birbirleri yerine resmi evraklara / belgelere imza attıkları görülmektedir. Özellikle yerine imza atışan şahsın bilgisi dahilinde bu imza atılmış ise bu durumun hukuka uygun olduğu düşünülmekte ve büyük bir karmaşıklık ortaya çıkmaktadır. Peki gerçekte başkasının yerine imza atmak suç mudur?

Resmi evrakta sahtecilik suçu nedir, ne demektir?

Bir başka kimsenin yerine imza atmak, şayet imza atılan şahsın bilgisi dahilinde olsa bile resmi evrakta sahtecilik suçunun oluşmasına sebebiyet vermektedir yani suçtur. Yerine imza atılan kimsenin, bu durumu bilmesi ve imza atmanıza rıza göstermesi, fiili suç olmaktan çıkarmamaktadır.Belgede sahtecilik suçu, bahsi geçen belge ister özel bir belge niteliğinde, isterse de resmi bir belge niteliğinde olsun kamu güvenliğine karşı işlenmiş olan suçlar arasında yer almaktadır. Burada işlenen suç ile resmi veya özel belge fark etmeksizin kamunun resmi belgenin ispat gücüne yönelik güven zedelenmektedir. Yani bu suçta mağdur, yerine imza atılan kişi değil kamunun kendisidir. Bu sebepten dolayı yerine imza atılan kişinin göstermiş olduğu rıza, eylemi suç olmaktan çıkarmamaktadır.

Resmi belgede sahteciliğin cezası nedir?

Yargıtay kimi kararlarında 765 Sayılı Kanun dönemindeki içtihatlarını devam ettirerek, tarafların anlaşarak birbiri yerine imza atması durumunda, zarar verme bilinci ile hareket etmediklerinden bahisle suçun oluşmayacağını belirtmektedir. Öyle ki Yargıtay, suçu hatalı bir şekilde zarar suçu olarak görmekte ve kastın da, bu zarara yönelik olmasını aramaktadır. Oysa 5237 Sayılı Kanun’daki düzenlemelere bakıldığında belgede sahtecilik suçlarının zarar suçu olarak değil, sırf hareket suçu olarak düzenlendiği tartışmasızdır. Buna göre suçun formülasyonunda bir zarar aranmadığına göre, kastın da kapsayacağı bir zarar mefhumundan bahsedilemeyeceği için, aralarında anlaşan kişilerin birbirleri yerine imza atma fiilleri, zarar verme bilinç ve iradesi bulunmadığından manevi unsur yokluğu gerekçe gösterilerek suç olmaktan çıkarılamaz.

Resmi evrakta sahtecilik suçu cezası, işlenen suçun basit ve nitelikli hallerine göre farklılık arz etmektedir. Buna göre;

  • Resmi belgede sahtecilik suçu, resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya kullanılması şeklinde suçun basit haliyle işlenirse, sanığa verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. (TCK md. 204/1)
  • Resmi belgede sahtecilik suçunun maddi konusu olan belge, sahteliği ispatlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgelerden ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen suçun ½ oranında arttırılır.

Üniversitede başkasının yerine imza atmanın cezası nedir, ne kadardır?

Bazı üniversitelerde yoklamalar imza usulü olarak alınmaktadır. Çoğu durumda derse gelmeyen kişilerin yerine de başkası tarafından imza atılmaktadır. Bu durum kesinlikle yasaktır. İster sınavda, isterse de derste başkasının yerine imza attığınız zaman suç işlemiş olursunuz. Bu durumda akademik değerlere aykırı davranışta bulunduğunuz düşünülür ve tespiti halinde de disiplin kuruluna sevk edilirsiniz. Burada kurulun vereceği karar esastır. Kurul akademik değerlere aykırı davranışta bulunduğunuzu düşünürse uyarma cezasından başlayarak, uzaklaştırma veya okuldan atılma kararına varabilecek disiplin cezalarına çarptırabilmektedir. Bu sebepten dolayı bir başkasının yerine imza atarken tekrar düşünmenizde fayda vardır.

Bu yazımızda başkasının yerine imza atmanın cezası nedir, ne kadardır, başkasının yerine imza atmak suç mudur, yoklamada, derste, tutanakta, dilekçede, çekte, resmi evrakta bir başkasının yerine imza atma cezası, başkasının yerine imza atma suçu hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER BAŞKASININ YERİME İMZA ATMAK HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, başkasının yerime imza atmak konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan başkasının yerime imza atmak duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.