Balıkesir ilimizde bulunan Bandırma Belediyesi yayınlamış olduğu ilan kapsamında tam zamanlı, sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bandırma Belediyesi personel alımı ilanı kapsamında harita ve kadastro bölümü mezunu tekniker alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 15 Mayıs 2017 ile 18 Mayıs 2017 saat 17:30’a kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan diğer başvuru şartları, başvuru formu, başvuru tarihleri gibi detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Bandırma Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre boş bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, adedi ve öğrenim durumu belirtilen 1 (Bir ) adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.  Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup;Sözlü sınav tarihi : 23.05.2017 Salı günü saat 14:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde (http://www.bandirma-bld.gov.tr/ ) yayınlanacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak,
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
SIRA NO ÜNVANIADETSINIFIEĞİTİM DURUMU
1 Tekniker

Harita ve Kadastro Bölümü

1T.H2 yıllık M.Y.O.

Bandırma Belediyesi Personel Alımı Başvurusu 2017

Adayların 15.05.2017 – 18.05.2017 tarihleri arasında saat 17:30′ a kadar Bandırma Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) Adaylardan talep edilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Adaylar tarafından doldurulacak Başvuru Formu(Form kurumdan temin edilecektir.)
 • Sağlık Raporu (Aile hekimliğinden alınabilir)
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Adli Sicil Belgesi
 • Özgeçmiş CV

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 23.05.2017 Salı Saat : 14: 00

Yer : Bandırma Belediyesi Encümen Salonu

Bu yazımızda Bandırma Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgilere yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye bünyesinde yayınlanmış olan diğer bütün ilanlara Bandırma Belediyesi İş İlanları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.


DİĞER BANDIRMA HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, bandırma konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan bandırma duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.