Balıkesir Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Balıkesir Üniversitesi ilan kapsamında 4 hemşire alımı, 2 sağlık teknikeri alımı ve 3 diğer sağlık personeli alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 gün ve 7/157054 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 • 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve en az 55 puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2016 KPSS/P3, Önlisans mezunları için 201 6 KPSS/P 93, Ortaöğretim mezunları için 201 6 KPSS/P94 puanı esas alınacaktır.)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
POZİSYON

NO

POZİSYONADETNİTELİKLERBÜTÇE

BİRİMİ

001Hemşire1*Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya

Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarında çocuk sağlığı, yeni doğan yoğun bakım servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

002Hemşire2*Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya

Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının acil servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

003Hemşire1*Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya

Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının kroner yoğun bakı servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

004Sağlık Teknikeri1*Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve

Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının fizik tedavi servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

005Sağlık Teknikeri1*Perfizyon alanında önlisans programından mezun

olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının ilgili alanlarında en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

006Diğer Sağlık

Personeli

3* Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği

bölümünden mezun olmak.

*Üçüncü basamak sağlık kurumlarının acil servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.

Özel

Bütçe

Balıkesir Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvurularda bulunduğu pozisyonun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde aşağıda istenilen belgelerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile veya süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylardan başvuru sırasında istenilen belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • Fotoğraflı başvuru formu. (Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • 2016 yılı KPSS sonuç belgesi.
 • Aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi ve SGK prim günlerini gösterir belge.

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her pozisyonun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu yazımızda Balıkesir Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.