Avukat nedir, kimdir, kime denir?

Avukat, mahkeme süresince davacı ya da davalıların işlemlerini yapan ve özel tüzel kişilerin haklarını savunmakla görevli olan kişilere denilir. Avukatlar dava süresince gerçeği açığa çıkarmakla değil, müvekkilinin lehine yani menfaatine davranmakla yükümlüdür. Yani müvekkili aleyhinde olan delilleri kullanmaz, söz ve davranışlarda bulunmaz. Peki avukatların görevleri nelerdir?

Avukatlar ne iş yaparlar? Avukatların görevleri nelerdir?

 • Hukuksal sorunlarda ve yasal konularda yorum yapmak,
 • Mahkeme veya diğer yargı organlarında gerçek veya tüzel kişilere ilişkin hakları dava etmek ve savunmak,
 • Adli işleri, resmi dairelerdeki tüm işleri izlemek ve bu işlerle ilgili belgeleri düzenlemek,
 • Kendisine verilmiş olan veya kendisinin kabul etmiş olduğu davayı ister kısa, isterse de uzun zaman aralığını kapsasın sonuna dek izlemek

Gibi görevleri bulunmaktadır.Avukat olma şartları nelerdir? Kimler avukat olabilir, kimler olamaz?

Avukat olmak için belirli şartlara haiz olmanız gerekmektedir. Bunlar;

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Hukuk fakültesi mezunu olmak
 • Avukatlık stajını tamamlamış olmak
 • Avukatlığa engel hali bulunmamak

Bu saydığımız avukat olmak için kişilerin taşıması gereken şartlardır. Bunların dışında da aşağıda saymış olduğumuz kişiler avukat olarak görev yapamazlar.

 • Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak. (Bu bentte sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)
 • Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak.
 • Avukatlık mesleğine uymayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak.
 • Avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak bir işle meşgul olmak.
 • Mahkeme kararı ile kısıtlanmış (hacir altına alınmış) olmak.
 • İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak. Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmaz.
 • Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış olmak.
 • Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca engeli olmak.

Avukat nasıl olunur?

Yukarıda vermiş olduğumuz şartları sağlayan kişiler avukat olarak görev alabilirler. Şayet sizler de avukat olmaya engel bir durum taşımıyorsanız, lise eğitiminizi tamamlamanızın akabinde üniversite giriş sınavlarına katılmanız ve üniversitelerin hukuk fakültelerini kazanmış olmanız gerekmektedir. Hukuk fakültelerinden mezun olan kişiler daha sonra avukatlık bürolarında belirli bir dönem stajyer olarak çalışmak zorundadırlar. Bir yıl sürecek olan bu staj evresinin ilk 6 ayı mahkemede, diğer 6 ayı ise en az 5 sene deneyimli bir avukatın yanında yapılmaktadır.

Stajınızı başarı ile bitirdiğiniz takdirde de Türkiye Barolar Birliğine başvuru yaparak stajınızı tamamladığınızı bildirirsiniz ve avukatlık ruhsatı almak için başvuruda bulunursunuz. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ve stajınızda herhangi bir sorun yok ise TBB avukatlık ruhsatınızı vermektedir.

Avukatların çalışma ortamları, koşulları nasıldır?

Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren, hareketli bir meslektir.

Bu yazımızda avukatlık mesleği ile avukat olmak için neler yapmalıyız, hangi üniversiteye hangi bölüme gitmeliyiz, devlete bağlı avukat nasıl olunur hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca diğer yazımızdan avukat maaşları hakkında detaylı bilgi elde edebilirsiniz.


DİĞER AVUKAT HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, avukat konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan avukat duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.