Avrupa Birliği Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Avrupa Birliği Bakanlığı ilan kapsamında 12 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 3 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapmak durumundadırlar. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Avrupa Birliği Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2017

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında Merkez Teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci dereceli kadroda görev yapmak üzere öğrenim dalları itibariyle kadro dağılımı TABLO I’de gösterilen toplam 12 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar)
 • ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen bölümler ile ilgili puan türlerinde asgari puanı almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Uzman Yardımcısı sayısının 7 katı aday arasına girmiş olmak, (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

Tablo I

Mezun Olunan Alan/BölümBoş Pozisyon SayısıYazılı Sınava Çağrılacak Aday SayısıKPSS Puan TürüTaban Puan
Hukuk428KPSSP-485
İktisat214KPSSP-1485
İşletme214KPSSP-2485
Uluslararası İlişkiler428KPSSP-3485
Toplam1284
 • Sınav başvurusunun son gününe kadar geçerliliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, YDS belgesinin geçerlik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlik süresi ise iki yıldır.)

Başvuru tarihi ve başvuru şekli

Başvurular, 16 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09.30’da başlayacak ve 3 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. Başvurular aşağıda yer alan iki yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir:

 1. “T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı İdari Hizmetler Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06530 100. Yıl-Çankaya/ANKARA” adresine şahsen,
 2. Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü).

3 Kasım 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 3 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süreden daha sonra gelen başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

 • Bakanlığımız İdari Hizmetler Başkanlığı’ndan veya Bakanlığın İnternet sayfasından (www.ab.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,
 • Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,
 • KPSS sonuç belgesi,
 • YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesi,
 • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir),
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumun bulunmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,
 • Sabıka kaydına dair başvuru sahibine ait yazılı beyan,
 • Kendi el yazılarıyla yazdıkları kısa özgeçmişleri (Kompozisyon biçiminde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde),
 • Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair başvuru sahibine ait yazılı beyanı,

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste 17 Kasım 2017 tarihinde Bakanlığımız resmi web sitesinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. (www.ab.gov.tr)

Yazılı Sınava kabul edilen adaylar, adlarına düzenlenmiş SINAV GİRİŞ KARTLARI’nı, Avrupa Birliği Bakanlığı’ndan 24 Kasım 2017 Cuma günü mesai saati bitimine (18:00) kadar şahsen müracaat ederek imza karşılığında teslim alabilecektir. Sınav Giriş Kartlarını belirtilen tarihe kadar teslim almayan adaylar yazılı sınav saatinden 1 saat önce sınav salonu girişinden kartlarını temin edebilirler.

Sınav Konuları, Giriş Sınavı Yeri ve Tarihi

Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

Yazılı sınav, klasik usulde yapılacak olup, Alan bilgisi, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) başlıklarından oluşur. (Alan bilgisi 30 puan, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 40 puan ve Yabancı Dil Bilgisi 30 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı sınav: Alan bilgisi (Hukuk, İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler), Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ile Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme) şeklinde tek oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) belirteceklerdir. Oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı Sınav Konuları :

 1. Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku
 2. İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, İktisat Politikası, Türkiye Ekonomisi
 3. İşletme Alanı: Üretim Yönetimi, Yönetim Organizasyonu, Finans, Hukukun Temel Kavramları, Genel İktisat
 4. Uluslararası İlişkiler Alanı: Uluslararası İlişkiler Politikası ve Teorisi, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İktisat
 5. Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
 6. Yabancı Dil Bilgisi (yabancı dilde kompozisyon ve tercüme)

Alanlar itibarıyla;

Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan almak şartıyla, en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Ancak Yazılı Giriş Sınavı başarı oranı, ilan edilen kadronun dört katının altında olursa başarılı olan tüm adaylar Sözlü Giriş Sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da Sözlü Giriş Sınavına çağrılır. Adaylar yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz haklarını kullanabilirler.

Yazılı Giriş Sınavı Tarihi ve Yeri

Yazılı sınav 25 Kasım 2017 Cumartesi günü 09.30 – 12.30 saatleri arasında Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatının bulunduğu yerleşkede yapılacaktır. Adaylar sınavda sınav giriş kartları ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sözlü Giriş Sınavı

Sözlü sınav Ankara’da Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatının bulunduğu yerleşkede yapılacaktır. Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sözlü sınavda, adaylar;

 • Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (30) ile Yabancı dil bilgisi, (20)
 •  Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10)
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10)
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10)
 • Genel yetenek ve genel kültürü, (10)
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10),

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Değerlendirme 

Giriş Sınavı nihai başarı listesi, Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde adayların yazılı ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir ve adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulurlar. Sınav sonuçları açıklanırken; adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması durumunda ise KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla alanlar itibarıyla yedek liste de belirlenir.

Nihai Sonuç ve Atama

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Giriş Sınavı Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Giriş Sınavı Kurulunca en fazla 7 gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu adaya bildirilir. Giriş sınavını kazananların Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır. Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gereklidir. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başvuru Tarihleri16 Ekim – 3 Kasım 2017
Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesinin Yayımlanması17 Kasım 2017
Yazılı Sınav Tarihi25 Kasım 2017
Sözlü Sınav TarihiDaha sonra ilan edilecektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı

Cenk YILMAZ : 0312 218 15 22

Avrupa Birliği Bakanlığı

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06530 100. Yıl, Çankaya – ANKARA

Bu yazımızda Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yapılacak olan uzman yardımcısı alımı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.