Memurların hakları ve görevleri kanunla düzenlenmiş durumdadır. Bir memur öncelikle kendisine yüklenilen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. Bu durum 657’nin 11. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:  “Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.”

Hem okuyup, hem memur olabilir miyim?

Bir memurun mesai saatleri içerisinde hangi hallerde izin kullanabileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ayrıntılarıyla tek tek belirtilmiştir. Memurların mesai saatleri içerisinde doğum, ölüm, babalık gibi hallerde mazeret izni kullanabileceği söylenmiş olup, bu mazeret izinleri içerisinde öğrenimine devam etmesi gibi herhangi bir madde bulunmamaktadır. Yani 657 sayılı Kanunda bir memur yükseköğrenimde okuyor diye verilmesi kararlaştırılmış bir izin bulunmamaktadır. Bu sebeple memuriyeti devam ederken okumak isteyen bireyler eğitimlerini mesai saatleri dışında almaları gerekmektedir. Bunun için koruma görevlisi, sağlık personeli gibi gece çalışma olanakları olan memuriyetler seçilerek, gündüz saatlerinde okula gidilebilir.Memur olduktan sonra üniversitede okuyabilir miyim?

Diğer bir merak edilen durum ise öğrenim hayatını sürdürmek için nakil yapılıp yapılmadığı. Mevcut mevzuatta eğitim durumundan dolayı naklin yapılmasını içeren herhangi bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bazı kurumlar kendi yönetmeliklerinde nakil yapılabilir şeklinde çok yaygın olarak görülmemekle beraber hükümlere yer vermektedirler. Bu kurumları görmek için TIKLAYINIZ.

Yine, 2010 yılında çıkarılan 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 7. maddesinde “Kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik kapsamında yapacakları atama işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı atama taleplerinin gerçekleştirilmesine azami özen göstereceklerdir.” talimatı bulunmasına rağmen, kamu kurumları bu talimata pek özen göstermemektedir.

Ancak yargı kararları, kurumların aksi yönünde kararlar vermektedir. Yargı kararları nakil taleplerinin değerlendirilmesini öngörmektedir. Sadece idari mahkemeler neczinde değil, Danıştay’a taşınan davalarda da olumlu kararlar çıkabilmektedir. Fakat bu dava süreci oldukça uzundur. Dava süresi bazen 2 seneyi bulabilmektedir.

MEMURLUK HAKKI DONDURULABİLİR Mİ ?

Eğitimine devam eden memurların en çok sorduğu soruların başında ise Memuriyet hakkının dondurulup dondurulamayacağıdır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ

Sonuç olarak memurların özlük haklarının düzenlendiği 657 sayılı Kanun çerçevesinde eğitim durumundan dolayı mesai saatleri içerisinde izin alınmasını ya da memurun nakil işlemlerinin yapılmasını öngören herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu yüzden memuriyetleri devam ederken eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar okul tercihi yaparken aynı ili tercih etmeleri, uzaktan eğitim seçeneğini gündeme getirmeleri ya da öğrenim saatlerini aksatmayacak bir memurluk seçmeleri gerekmektedir.

Bu yazımızda hem üniversite okuyup hem de memur olmak hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER MEMUR HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan memur duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.