Bazı kadrolarda bulunan memurlara, görev yaptıkları yerler göz önünde bulundurularak, bu yerlerden aktif olarak çalıştıkları günler için, üç ayda bir kez olmak üzere ek özel hizmet tazminatı ödenebilmektedir. Ek özel hizmet tazminatı ya da bilinen adı ile arazi tazminatı uygulamada oldukça zorluk yaşanılan tazminatlardan bir tanesidir. Bu yazımızda sizlere arazi tazminatı hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız.

Arazi tazminatı nedir, ne demektir?

Memurların zam ve tazminatı 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenmektedir. Arazi tazminatı da bu kararname nezdinde düzenlenmiştir. Bu tazminattan sadece teknik hizmetler sınıfı içerisinde yer alan memurlar yararlanabilmektedirler.Arazi tazminatı kimlere ödenir, kimler alır?

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için ayrıca özel hizmet tazminatı ya da diğer adıyla arazi tazminatı ödenir. Aktif durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

Arazi Tazminat Oranları

1- En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden: Başmühendis, Başmimarlar Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir plancılarından,Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, bölge plancısı, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlara %2.0

2- Unvanları (1)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler ve En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerine %1.4

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler ve Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlere %0.8

Arazi tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Ödenmesi gereken bu tazminatlar üçer aylık dönemler halinde 1 inci grupta sayılanlara 45, ikinci gurupta sayılanlarda 30, 3 üncü grupta sayılanlarda 18 oranını geçemez.

Bu itibarla, teknik hizmetler sınıfı dışında diğer sınıflarda istihdam edilen devlet memurlarına arazi tazminatı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Arazi Tazminatı Miktarları

“Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; açık çalışma alanlarında çalışan memurlara arazi tazminatı ödenmektedir.  Ödenecek olan arazi tazminatı tutarı ise aşağıda belirtilmiştir.

  • 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara …………… : 2,0
  • 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ……….. : 1,4
  • 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ……………. : 0,8

Hak edecekleri ek özel hizmet tazminatı oranlarının “En yüksek Devlet Memuru aylığı” ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Yapılan arazi tazminatı ödemesinden sadece damga vergisi kesintisi uygulanmaktadır.

KADROLARI TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA BULUNAN VE FİİLEN GÖREV YAPANLARDANARAZİ TAZMİNATI GÜNLÜK ORANIARAZİ TAZMİNATI 3 AYLIK TOPLAM EN ÇOK ORANI
1-En az dört yıllık yükseköğrenim görenlerden;
-Başmühendis, Başmimar, Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlar% 3,0% 60
-Unvanları yukarıda sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler% 2,0% 40
2- En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperleri% 2,0% 40
3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler% 1,2% 24
4- Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler% 1,2% 24

Bu yazımızda arazi tazminatı alma şartları nelerdir, kimler alabilir, hangi aylarda verilir, kime ödenir, kime verilir gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER ARAZİ TAZMİNATI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, arazi tazminatı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan arazi tazminatı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.