Araştırma görevlisi olabilmek için üniversite yıllarından başlamak üzere kendi alanınızda başarılı bir performans göstermeli ve derslerinizde başarı sağlamalısınız. Bunun yanında girmeniz gereken bazı sınavlar bulunmaktadır. İngilizce seviyenizin de alanınızda yazılanları anlama ve gündemi takip edecek seviyede olması gereklidir. Bu yazımızda bütün bu süreci ayrıntılarıyla adım adım açıklayarak “Araştırma Görevlisi nasıl olunur?” sorusunun cevabını sizlere vermeye çalışacağım.

Öncelikle araştırma görevlisi olmak için gerekli maddeleri yazalım ve bu maddeleri irdeleyelim:  • Yüksek bir ortalamaya sahip olmanız gerekmektedir.
  • Bölümünüzle alakalı ilgi ve yeterli bilgiye sahip olunması gerekmektedir.
  • ALES ve dil puanınızın olması gerekmektedir.

Araştırma görevlisi nedir, ne demektir?

Genel kapsamda araştırma görevliliği “Öğretim Yardımcıları” genel başlığı altında geçer. 2547 sayılı kanunun 33. madde a bendinde yapılan tanıma göre; “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. En genel tabiriyle araştırma görevlisi nedir, araştırma görevlisi kimdir bu şekilde açıklanabilir.

Kimler araştırma görevlisi olabilir, olma şartları nelerdir?

Araştırma görevlisi olabilmek için lisans mezunu olmanız yeterlidir. Ancak bazen YÖK’ün internet adresinde yer alan araştırma görevlisi alımı ilanlarında aranılan şartlar içerisinde yüksek lisans yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış olmak ve doktora yapıyor olmak gibi maddeler bulunmaktadır. Bu ilanlarda yer alan mevcut kadrolara bir lisans mezunu olarak başvuru yapamazsınız. Kendinize uygun şartları sağladığınız araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yapmanız gerekmektedir.

Araştırma görevlisi nasıl olunur?

Araştırma görevlisi alımları ya cari usül, yada ÖYP usül alımla gerçekleştirilmektedir. Cari usül alım da kendi içerisinde 33/a maddesi ve 50/d maddesi olarak ikiye ayrılır.

Cari Usül Alım

1) 33/a maddesi : Cari usül alım ilgili maddede şöyle açıklanmıştır: “Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.”

2) 50/d maddesi: İlgili madde şöyle açıklanmıştır; “Lisansüstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.” Bu maddeye göre 50/d kapsamında atanan araştırma görevlileri “burslu öğrenci” statüsünde yer almaktadır. Ancak 33/a ile atanan araştırma görevlileri ile aynı özlük haklarına sahiptirler. Görev süreleri lisansüstü öğrenimlerini tamamlayıncaya kadardır, eğitim tamamlandıktan sonra görevlerine son verilir.

ÖYP Ataması

ÖYP puanı hesaplaması ALES’in %60’ı, lisans mezuniyet ortalamasının %%25’i, yabancı dil notunun %15’i alınarak yapılır. Adaylar ÖYP ile atanmak için öncelikle YÖK tarafından ilan edilen tercih sistemine kayıt olurlar. Sisteme eğitim bilgileri, yabancı dil ve lisans not ortalaması, ALES gibi bilgiler girilir. Daha sonra YÖK  tarafından ilan edilen kadrolardan başvuru şartları incelendikten sonra 10 adet seçilerek tercih işlemi yapılır.Tercih süresi sona erdikten sonra ÖYP puanı esas alınarak yerleştirme yapılır. Kadroya girmeye hak kazanan adaylar gerekli evrakları üniversitenin personel dairesi başkanlığına teslim ederler.Üniversite yönetim kurulu atamayı gerçekleştirir ve kararı tebliğ eder. Karar tebliğ edildikten en fazla 15 gün içerisinde göreve başlanır.

Araştırma görevlisi olmak için gerekli olan ÖYP puan hesaplaması nasıl yapılır?

Araştırma görevlisi olmak için önceden ortalama bir öneme sahip değildi. Ancak son yapılan değişiklikler ile artık araştırma görevlisi alımlarında ilk etapta ALES puanınızın %60’ı, dil puanınızın %15’i ve lisans genel not ortalamanızın %25’i değere alınarak hesaplama yapılıyor. Burada unutulmaması gereken bir nokta ise yabancı dil puanınız olmasa bile araştırma görevlisi olmak için başvuruda bulunabiliyor ve puanınızın dil olmadan da hesaplaması yapılabiliyor olması.

Araştırma görevlisi olmak için istenilen başvuru şartları nelerdir?

Araştırma görevlisi olmak için adaylarda aranan bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Bunlar;

  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
  • Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70,0 puan almış olmak
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50,0 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak
  • Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7.maddesinin 3.fıkrasındaki hükümleri uygulanır.
  • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
  • Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir

Alanınızda ilgili ve bilgili olmalısınız

Araştırma görevlileri geleceğin doçent ve profesörleri olarak da adlandırılabilir. Araştırma görevlisi akademik kariyer yapmak isteyen adaylar için yüksek lisans ve doktora sürecinde yapılan katkı gibi düşünülebilir. Yani araştırma görevlisi olduğunuzda sizden istenilen ömür boyu bu mevkide kalmanız değildir. Bu ilerleme süreci de tamamen size bağlı olup önce yüksek lisans ve daha sonra da doktora eğitim sürecinizi tamamlamanıza yani kendinizi geliştirmenize bağlıdır.

Araştırma görevlisi olmak için alanınız ile ilgili olmak oldukça önemli bir konudur. Çünkü araştırma görevlisi olarak başladığınız kariyeriniz ömrünüz boyunca devam edecektir. Bu alanda sürekli kendi alanınıza yenilikleri takip etmeli ve literatüre hakim olmalısınız. Her konu hakkında uzman olmasanız dahi uzman kişiler hakkında bilgi sahibi olmalısınız. İlerleyen yıllarda doçent, profesör gibi mevkilere yükselme şansı olan araştırma görevlileri için kendi alanlarını sevmesi gerekli bir durumdur.

Araştırma görevliliği ve onun devamı olan öğretim görevliliği sabah 9 akşam 5 çalışıp evinizde rahatça dinlenme fırsatı bulabileceğiniz bir meslek değildir. Çünkü okulda geçirdiğiniz zaman kadar evde de bölümünüz ve araştırmalarınız için zaman harcamanız gerekmektedir. Bunun yapılmaması durumunda gerekli ve yeter seviyeye  ulaşmada zorluk yaşacaksınızdır.

Yeterli ALES ve İngilizce puanınız olmalı

Son yıllarda araştırma görevlisi olmak isteyen adayların fazlalığından dolayı, mesleğe giriş de belirli şartlara bağlanmıştır. Bunların başında ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ve İngilizce (KPDS, ÜDS, TOEFL, ILTS vb.) puanlarınızın olması gerekmektedir.

Teknik olarak araştırma görevlisi kadrolarında başvuru için gerekli şartlarda ALES puanınızın 70 ve üzeri, dil puanınızın da en az 50 olması istenilmektedir. Tabi bu şartları her üniversite kendisi belirlediği için değişkenlik göstermektedir. Bazı üniversiteler yüksek İngilizce puanı istemektedirler. Bunun sebebi eğitim dilinin İngilizce olması olarak gösterilebilir.

Araştırma Görevlisi olmak için yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak şart mı?

Araştırma görevlisi alımlarında “Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak” hükmü yer almakta olup, araştırma görevlisi alımlarına ilişkin başka bir şart bulunmamaktadır. İlgili maddede belirtildiği üzere araştırma görevlisi olmak istiyorsanız 35 yaşını doldurmamalı ve lisans mezunu olmasınız. Ancak her yüksek öğretim kurumu araştırma görevlisi ilanlarında özel şartlar koymak durumundadır. Bu şartlar içinde de yüksek lisans yapıyor olmak ya da yapmış olmak şartı yer alabilir. Bu sebepten araştırma görevlisi ilanlarını iyice inceleyerek, başvuru şartlarını öğrenmek gerekmektedir.

Bu yazımızda araştırma görevlisi kimdir, araştırma görevlisi nedir,nasıl araştırma görevlisi olunur, araştırma görevlisi olmak için aranılan şartlar ve araştırma görevlisi hakkında daha bir çok detaylı bilgiler sunmaya çalıştık. Yazımızı okuyarak araştırma görevlisi nasıl olunur anlayabilir ve gerekli şartları öğrenebilirsiniz. Konu hakkında merak ettiğiniz her konuyu yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.


DİĞER ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, araştırma görevlisi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan araştırma görevlisi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.