Ankara Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Ankara Üniversitesi ilan kapsamında hemşire alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında toplamda 66 sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adaylar ilana 30 Kasım 2017 tarihine kadar başvurularını yapmak durumundadırlar. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2017

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 66 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 • 2016 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
KOD

NO

UNVANIKADRO

SAYISI

KPSS

PUAN

TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER
01Hemşire66KPSSP3* Lisans düzeyinde eğitim veren Hemşirelik bölümünden mezun olmak,

*01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler ve Başvuru Yeri

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

 • Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) ile,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sonuçları

Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri eksik getiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 3 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

Atama İçin İstenilen Belgeler

 • Dilekçe (Sözleşmeli Personel Şubesinden temin edilecektir),
 • 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5×4,5 ebadında)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
 • Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
 • KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı),
 • Mal Bildirim Beyannamesi (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir),
 • Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (3 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacaktır) (Belge teslimi için gelindiğinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun elektronik ortamda yanınızda bulundurulması gerekmektedir.

Bu yazımızda Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları hakkında detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.