Ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından bir tanesi olan Ankara Üniversitesi, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Ankara Üniversitesi ilan kapsamında 557 sağlık personeli alımı yapacaktır. İlan kapsamında hemşire; eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, diğer sağlık personeli, psikolog, biyolog, sağlık teknikeri, laborant gibi çok sayıda sağlık personeli istihdam edilecektir. Adaylar ilana 26 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Ankara Üniversitesi 557 PersonelAlımı İlanı 2020

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 557 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.Ankara üniversitesi 557 sağlık personeli alımı

Ankara Üniversitesi 557 sağlıkçı alımı

Başvuru şartları nelerdir?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
  • 2018 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 12.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında sadece online başvuru yapılacaktır. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri ekleyemeyen adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

Online başvuruda istenilen belgeler nelerdir?

  • Eczacı kadrosuna başvuranlar özgeçmişlerini (cv) ekleyeceklerdir.
  • Diyetisyen (2) Pozisyonu için;Yataklı tedavi kurumlarında en az 2 yıl klinik diyetisyenliği konusunda çalıştığına dair çalışma belgesini ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.
  • Biyolog (1) Pozisyonu için ; -Genetik Hastalıkların tanısı ile ilgili en az 2 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi eklenecektir. -Bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.
  • Biyolog (2) Pozisyonu için ; -Hastane laboratuvarlarında en az 2 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi eklenecektir. -Bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.
  • Biyolog (3) Pozisyonu için ; – Uluslararası Akreditasyon Sertifikasına sahip Akraba Dışı Kordon Kanı Bankasında en az 2 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ile Uluslararası Akreditasyon Sertifikası ek

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asil ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonu için 3 katı kadar, diğer pozisyonlar için 5 katı kadar yedek belirlenecektir.

Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

Eczacı pozisyonu için; KPSS şartı aranmamakla birlikte, başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda adaylara yazılı sınav yoluyla işlem yürütülecek olup; yazılı sınavın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. İletişim Bilgileri: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tel: 0 (312) 212 60 40 Dahili 2013 veya 2059


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.