Akhisar Belediyesi, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Akhisar Belediyesi personel alımı ilanı kapsamında harita mühendisi ve şehir plancısı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 19 Eylül 2018 ile 21 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler yazımız devamında yer almaktadır.

Akhisar Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 3. fıkrası kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere aşağıda unvan ve adedi belirtilen kadroya yapılacak sözlü sınav (mülakat) sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır. Sözlü sınavda adayların meslek, genel kültür, yetenek, davranış, ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.UNVANALINACAK SAYIEĞİTİM DURUMU
Harita Mühendisi1 AdetMühendislik Fakültelerinin 4 yıllık Harita

Mühendisliği bölümünden mezun olmak

Şehir Plancısı1 AdetMimarlık Fakültelerinin 4 yıl süreli şehir ve bölge planlama bölümünden mezun olmak

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,
 • Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,
 • Türk ceza kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar , milli savunmaya karşı suçlar , devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerliğini yapmış olmak. (Erkek adaylar için )
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak

SÖZLÜ SINAVDA İSTENECEK BELGELER

-T.C.Vatandaşlık no’lu nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU SÜRESİ :19/09/2018 ile 21/09/2018 tarihleri arası mesai saatleri içinde

BAŞVURU ŞEKLİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden form alarak bizzat yapılacaktır. Elektronik ortamdan ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ :26/09/2018 saat:10,00

SINAV YERİ : Akhisar Belediyesi Encümen Salonu

SINAV SONUÇLARI : Sonuçlar www.akhisar.bel.tr adresinde duyurulacaktır.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu
 • Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi aslı veya onaylı örneği
 • Nüfüs cüzdanının onaylı sureti
 • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

5393 SAYILI KANUNUN 49/3 MADDESİ GEREĞİNCE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AKHİSAR

Verdiğim bilgi ve belgeler gerçeğe uygun olup, 5393 Sayılı Kanunun 49/3 maddesi gereğince Sözleşmeli Personel alımı için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda ve ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim……… /…./201..

FOTOĞRAF

Adı ve Soyadı İmza

EKLER:

a) Başvuru formu,

b) Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi aslı veya onaylı örneği,

c) Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

d) Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

BU BÖLÜM ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

ADAY HAKKINDA BİLGİLER
1T.C. Kimlik No
2Adı ve Soyadı (Tam olarak)
3Doğum Yeri (İl, İlçe) ve Tarihi (Gün/Ay/Yıl)….. /…… /…..
4Nüfusa Kayıtlı OlduğuİlçeCilt NoAile S.NoSıra No
5Cinsiyeti ve TabiiyetiKadın ? Erkek ? Tabiiyeti:
6Baba Adı
7Anne Adı
8Haberleşme (İkamet) Adresi:

(Sınavla ilgili tebligatlar bu adrese gönderilecektir.)

9Haberleşme Telefonları:GSM: DİĞER:
10E – mail, Varsa İş Adresi ve TelefonuE mail :
11Askerlik DurumuYaptı ? Tecilli ? Muaf ?
12Medeni HaliEvli ? Bekar ?
13Mezun olduğu okul
14Lisans Üstü Eğitim Yapılmış İseKonusu : Bitirme Tarihi:
15Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel bir halinin bulunup bulunmadığıBulunmamaktadır ? Bulunmaktadır ?
16Halen Çalışıyor İseniz, Görev Yeriniz, Göreviniz ve Süresi
Daha Önce Çalışmış İseniz, Görev Yeriniz, Göreviniz ve Süresi
ADAYIN ÖZGEÇMİŞİ (El Yazısı İle)

Bu yazımızda Akhisar Belediyesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye tarafından yayınlanan tüm ilanlara Akhisar Belediyesi iş ilanları sayfasından ulaşmanız mümkündür.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.