Afyon Kocatepe Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamında hemşire, eczacı, biyolog, anestezi teknisyeni, sağlık teknikeri alımı yapacaktır. Adaylar ilana 15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıSözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Üniversitemiz Özel Bütçesine vizeli Pozisyonlardan;

UnvanıAranılan NiteliklerAdedi
HemşireHemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

2
HemşireHemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Sağlık Bakanlığınca

ruhsatlandırılmış kemik iliği nakil merkezinde 1 yıl süreli görev yaptığını ve en az 100 allojenik nakil hastasının takip ve tedavisine katıldığını belirten ve merkez sorumlusu veya hasta sorumlusundan onaylanmış belgeye sahip olmak. Onkoloji hemşireliği kursu belgesine sahip olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
HemşireHemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Beyin Cerrahi Hemşireliğinde

en az 1 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak. Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azalt ılması (YOTA), Akılcı İlaç Kullanımı, El Hijyeni, Atık Yönetimi, İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar eğitimine katılmış olmak ve bunu belgelendirmek. Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

EczacıEczacılık Fakültesi mezunu olmak. En az 1 yıl tecrübesi bulunmak ve bu

çalışma süresini belgelendirmiş olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
BiyologÜniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümlerinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon sertifikası, Sağlık Bakanlığı Töropatik Aferez sertifikasına sahip olmak. En az 4 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.1
Diğer Sağlık Personeli (Anestezi Teknisyeni)Sağlık Meslek Lisesi Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. Üniversite hastanelerinde en az 5 yıl anestezi teknisyeni olarak çalışmış olmak. Anestezi cihazı kullanıcı sertifikasına sahip

olmak. Belgelendirmek şarıtıyla, Zor Havayolu Yönetimi, Havayolu Yönetimi, Damaryolu ve İntraosseoz Girişim konularında teorik ve pratik eğitim almış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak.

1
TOPLAM:7

Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesine vizeli Pozisyonlardan;

UnvanıAranılan NiteliklerAdedi
Sağlık

Teknikeri

(Hidroterapi)

İki yıllık yüksekolulların Hidroterapi Bölümü mezunu olmak. Spinal

Dekompresyon, HİLT (Yüksek Yoğunluklu Lazer) terapi kurs sertifikasına sahip olmak. En az 1 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Sağlık

Teknikeri

(Fizyoterapi)

İki yıllık yüksekolulların Fizyoterapi Bölümü mezunu olmak. Spinal

Dekompresyon, HİLT (Yüksek Yoğunluklu Lazer) terapi kurs sertifikasına sahip olmak. En az 1 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
TOPLAM:

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmaması,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,
 • 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olmak.

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) ve ilgili (2016 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru dilekçesi (www.aku.edu.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır. (Kontrol amacıyla kimliklerin hazır bulundurulması gerekmektedir.)
 • Öğrenim durumları itibariyle ilgili (2016 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
 • Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti (e devlet çıktısı da kabul edilecektir.)
 • 2 adet fotoğraf
 • İlan edilen unvanlarda aranılan niteliklerde belirtilen koşullara dair belgelerin ibrazı.

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

1- İlgili (2016 yılı) KPSS (B) grubu (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) – 444 03 03 dahili 10364 – 10365

Bu yazımızda Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.