Adli Tıp Kurumu yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adli Tıp Kurumu ilan kapsamında 2 laborant alımı, 11 sağlık teknikeri alımı ve 2 şoför alımı yapacaktır. Toplamda 15 personel istihdam edilecektir. Adaylar ilana 1 Aralık 2017 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Adli Tıp Kurumu Personel Alımı İlanı 2017

Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;EK-1’deki listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 2 laborant (Patoloji), 11 sağlık teknikeri (Adli Tıp -Otopsi ) ve 2 şoför kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarına giren adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Son başvuru günü olan 01 Aralık 2017 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1 -A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Son müracaat tarihi itibarıyla atanacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Özel Şartlar

Laborant (Patoloji) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden (Önlisans düzeyinden) 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp-Otopsi) kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Adli Tıp Teknikerliği, Otopsi Yardımcılığı, Adli Tıp önlisans programlarından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSSP93 puan türünden (Önlisans düzeyinden) girmiş olmak.

Şoför kadrosunda istihdam edilebilmek için; ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP94 puan türünden (Ortaöğretim düzeyinden) 70 ve daha yukarı puan almış olmak. DE sınıfı (Eski sürücü belgelerinde E sınıfı ) sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Başvuru esnasında fotoğraf ve KPSS sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir. Aynı adayın birden fazla kadro ve unvan için başvuru yapması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenlerin kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. Başvurular 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayıp, 01 Aralık 2017 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Başvuru Sonuçları

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP93 veya KPSSP94 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar sıralamada yüksek sırada bulunan aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Sıralamalar kadro yeri ve unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır. (Örn: Sakarya sağlık teknikeri kadrosu için ayrı Balıkesir sağlık teknikeri kadrosu için ayrı sıralama yapılacaktır.)

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Yenibosna’daki merkez binasında yapılacaktır. Hangi kadrolar için hangi tarih ve saatlerde sözlü sınav yapılacağı daha sonra ilan edilecektir.

GÖREV YERİKADRO ÜNVANIKADRO

SAYISI

ÖĞRENİM

ŞARTI

KPSS PUAN TÜRÜKPSS

TERCİH

KILAVUZU

NİTELİK

KODLARI

MERKEZ TEŞKİLATI ( İSTANBUL )LABORANT (PATOLOJİ)2ÖNLİSANSKPSSP933025
AKSARAY ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP-OTOPSİ)1ÖNLİSANSKPSSP933024
ANKARA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞISAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP-OTOPSİ)2ÖNLİSANSKPSSP933024
BALIKESİR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP-OTOPSİ)1ÖNLİSANSKPSSP933024
ERZURUM ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞISAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP-OTOPSİ)1ÖNLİSANSKPSSP933024
ESKİŞEHİR ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP-OTOPSİ)1ÖNLİSANSKPSSP933024
İZMİR ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞISAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP-OTOPSİ)1ÖNLİSANSKPSSP933024
SAKARYA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP-OTOPSİ)1ÖNLİSANSKPSSP933024
ŞIRNAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP-OTOPSİ)1ÖNLİSANSKPSSP933024
VAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜSAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP-OTOPSİ)2ÖNLİSANSKPSSP933024
MERKEZ TEŞKİLATI ( İSTANBUL )ŞOFÖR2LİSEKPSSP942001

Bu yazımızda Adli Tıp Kurumu tarafından yayınlanan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi detaylı ilan bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan bütün ilanlara Adli Tıp Kurumu iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.