Adli Sicil Kaydı – Sabıka Kaydı Nedir?

Vatandaşların kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyete ilişkin bilgilerinin bulunduğu kayda adli sicil kaydı ya da halk arasında bilinen adıyla sabıka kaydı denilmektedir. İşe girişlerde, yurt ve burs kayıtlarında, yükseköğretim kayıtlarında ve çeşitli yerlerde adli sicil kaydı istenmektedir.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınmaktadır?

Adli sicil kaydı adliyelerde bulunan adli sicil müdürlüklerinden ücretsiz olarak alınabileceği gibi E-Devlet Kapısı üzerinden de alınabilmektedir. Ayrıca yurt dışında iseniz de Büyükelçilik binalarından bu belgeyi temin edebilirsiniz. Adli sicil kaydı nereden ve nasıl alınır daha detaylı bir şekilde öğrenmek için hemen TIKLAYINAdli Sicil Kaydında Neler Gözükür, Çıkar?

Adli Sicil Kanunu’nun 4. maddesinde, Adli Sicil Belgesinde hangi bilgilerin yer alacağı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Türk mahkemelerince vatandaşlarımıza veya yabancılara verilmiş olan kesinleşmiş mahkumiyet kararları sabıka kaydında gözükmektedir. Buna göre aşağıda bulunan kararlar adli sicil belgesinde yer alır;

 • Hapis cezası kararları
 • Hapis cezası erteleme kararları
 • Adli para cezaları
 • Seçenek yaptırımına çevrilmiş olan kısa süreli hapis cezaları
 • Belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili kararlar
 • Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen kararlar
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen kararlar
 • Ceza zaman aşımının dolduğunun tespitine ilişkin verilmiş kararlar
 • Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları
 • Askeri Ceza Kanunu gereğince verilmiş olan mahkumiyet kararları ve feri cezalar

Adli sicil belgesinde yer almaktadır.

Adli Sicil Belgesinde Yer Almayan Bilgiler Hangileridir?

Adli sicil kaydında görünen bilgilerin yanında bir de oldukça fazla karıştırılan ve yer alıp almadığı merak edilen bilgiler bulunmaktadır. Adli sicil kaydında yer almayan bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri,
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
 • İdari para cezasına ilişkin kararlar,

Adli sicil sorgulamasında görünmemektedir. Ayrıca, boşanma, alacak verecek, iş davaları gibi hukuk davaları, icra dosyaları veya haciz durumları adli sicil kaydında görünmez. 18 yaşından küçüklerin işlemiş oldukları suçlar sebebi ile işlenen sicil kayıtları sadece mahkeme yargılamaları sırasında ve savcılık soruşturmaları sırasında istem halinde gözükmektedir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Adli Sicile Kaydedilir Mi?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hakim, askeri hakim, Cumhuriyet Başsavcılığı veya askeri savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir. Yani yargı organları haricinde ali sicil kaydında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar gözükmez. Aynı durum kamu davasının açılmasının ertelendiği hallerde de söz konusudur.

“Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığın ceza hukukuna göre bir suç işlediğine dair bir hüküm bulunması ile beraber suça ilişkin cezanın özel bir biçimde ve şartlı olarak 5 sene ertelenmesidir. “

Adli Sicil Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli sicil kaydı içerisinde bulunanlar bazı durumlarda silinebilmektedir. Bu durumlar;

 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
 • Ceza zaman aşımının dolması,
 • Genel af, Halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.
 • Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.
 • Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adli  sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkumiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adli sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adli para cezasına mahkumiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adli sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir. Adli sicil kaydı silinmesi hakkında detaylı bilgi için TIKLAYIN

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Arasındaki Fark Nedir?

Adli sicil kaydı ile adli sicil arşiv kaydı arasında net bir ayrım yapmak mümkün değildir. Ancak adli sicil kaydı, infazı tamamlanmamış sonuçları devam eden kayıtları kapsarken, adli sicil arşiv kaydı ise infazı tamamlanmış yani kesinleşmiş ve etkisi ortadan kalkmış kayıtları kapsamaktadır. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse, sürücü belgenize el konulduğunda el konulma süresi boyunca bu kayıt adli sicil kaydı üzerinde yer alacaktır. Ancak el koyma süresi tamamlandıktan sonra sürücü belgeniz teslim edilirse bu kayıt adli sicil arşiv kaydına alınır. Bunun haricinde her birey adli sicil arşiv kaydına erişemez. Adli sicil arşiv kaydına;

 • Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekaletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,
 • Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hakim veya mahkemeler,
 • Yetkili seçim kurulları,
 • Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenebilir.

Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir?

Adli Sicil Kanunu’nun 13. maddesinde adli sicil arşiv kaydının ne zaman silinebileceği hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre adli sicil arşiv kaydı;

 • İlgilinin ölümü üzerine,
 • Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
 1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla on beş yıl geçmesiyle,
 2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.
 • Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkumiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.
 • Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkumiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

Adli sicil kaydı yani sabıka kaydı hakkında detaylı bilgilere yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz. Ayrıca adli sicil kaydı sorgulamak için hemen TIKLAYIN


DİĞER ADLİ SİCİL KAYDI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, adli sicil kaydı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan adli sicil kaydı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.