Adalet Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile 200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adalet Bakanlığı 200 personel alımı ilanı kapsamında avukat, istatistikçi, şoför, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 21 Mayıs 2018 ile 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. İlana dair başvuru formu, tarihleri ve şartları ile diğer detaylı ilan bilgileri yazımız devamında yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı 200 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2018

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2016-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA çalıştırılmak üzere 10 avukat (tam zamanlı), 20 diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), 30 destek personeli (şoför), 40 destek personeli (hizmetli) ile BAKANLIĞIMIZIN MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA aile, çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde çalıştırılmak üzere 50 psikolog ve 50 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.Başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle; avukat, diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), destek personeli (hizmetli), psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonları için ilan edilen pozisyonun 5 katı, destek personeli (şoför) pozisyonları için ilan edilen pozisyonun 10 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

I) Genel Şartlar:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Avukat:

 • Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

B- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

C- Destek Personeli (Şoför):

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

D- Destek Personeli (Hizmetli):

En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Psikolog:

Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı:

Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu (Bu ilanda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
 • Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti başvuru yapılacak Komisyon tarafından onaylanacaktır.)
 • 2016-KPSS sonuç belgesi,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş (Elle yazılmış ve imzalanmış),

Ayrıca;

Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği,

Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için; E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi, (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

Başvuru Yeri, Şekli ve  Tarihi

Başvurular 21/05/2018 Pazartesi günü başlayıp, 30/05/2018 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruların ekte belirtilen Adalet Komisyonu Başkanlıklarına istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, kargo ve faks yolu ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eksik belge ibraz edenler ile başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar; bu ilanda belirtilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü ve şoförler için yapılacak uygulamalı sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Şekli ve Konuları

 • Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,
 • Genel kültür 20,
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Destek personeli (şoför) pozisyonlarına alınacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle uygulamalı olarak ayrıca yapılacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır. Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sayfasında ilan yoluyla yapılacaktır. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ekler:

 1. Avukat Başvuru Formu
 2. Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) Başvuru Formu
 3. Destek Personeli (Şoför) Başvuru Formu
 4. Destek Personeli (Hizmetli) Başvuru Formu
 5. Psikolog Başvuru Formu
 6. Sosyal Çalışmacı Başvuru Formu Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
 7. Ücret Tablosu
 8. Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı Yapılacak Yerleri Gösterir Liste
 9. Başvuru Yapılacak Komisyonları Gösterir Liste

Bu yazımızda Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca bakanlık tarafından yayınlanan tüm duyurulara Adalet Bakanlığı iş duyuruları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.