Adalet Bakanlığı, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı iş ilanı kapsamında 1380 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Kurum ilan kapsamında; avukat, hizmetli, istatistikçi, psikolog ve sosyal çalışmacı alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 5 Temmuz 2023 ile 19 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 1380 Personel Alımı İlanı 2023

KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Avukat:

 • Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

B- Destek Personeli (Hizmetli):

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

C- Psikolog:

 • Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

D- Sosyal Çalışmacı:

 • Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

E- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)

 • İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu (Bu ilanda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte ver alan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
 • Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
 • 2018-KPSS sonuç belgesi,
 • Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 atlet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (c-Dcvlct’tcn barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
 • Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,

Ayrıca;

Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği,

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılıyor?

Başvurular 05/07/2023 tarihinde başlayıp, 19/07/2023 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvuruların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle hu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Adaylar; bu ilanda belirtilen unvan ve yerlerden sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla tercihte bulunanlar ile birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Psikolog ve sosyal çalışmacı pozisyonlarına başvuru yaparak sözlü sınavda başarılı olan adaylardan ekli listede belirtilen mahaller için ayrıca tercih alınacaktır.

Destek personeli (hizmetli) ve diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi) pozisyonlarına başvuru yapacak adaylar başvuru formunda belirtilen yerlerden sadece birini tercih edeceklerdir.

(Örneğin; destek personeli (hizmetli) pozisyonu için başvuru yapacak aday başvuru formunda yer alan Merkez, Ankara Personel Eğitim Merkezi veya Rize Personel Eğitim Merkezi mahallerinden sadece birine başvuru yapabilecektir. Yine destek personeli (hizmetli) pozisyonu için başvuru yapacak olan aday gerekli şartları taşıması halinde dahi diğer unvanlara (istatistikçi, avukat, psikolog vb.) başvuru yapamayacaktır.)

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (yy yy yy .adalet.uov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları

Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılmaları için 100 tanı puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday alınmaya hak kazanacaktır.

Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan yoluyla yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ekler:

1- Avukat Başvuru Formu

2- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) Başvuru Formu

3- Destek Personeli (Hizmetli) Başvuru Formu

4- Psikolog Başvuru Formu

5- Sosyal Çalışmacı Başvuru Formu

6- Güvenlik Soruşturması Formu

7- Sağlık Beyanı Örneği

8- Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı Yapılacak Yerleri Gösterir Liste

9- Ücret Tablosu

İlanın Tam Metnini İndirmek İçin Hemen TIKLAYIN

Bu yazımızda Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan 1380 sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanmış olan bütün ilanlara Adalet Bakanlığı alımları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.