ALES NEDİR?

Kariyerinize akademik personel (öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı) olarak devam etmek ya da yükseklisans yapmak gibi bir amacınız varsa kısa adı ALES olan 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca ÖSYM tarafından yapılan “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı”na girmeniz gerekmektedir. Güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda iki kere gerçekleştirilen ALES, yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayları belirlemek için de yapılır. ALES nedir, kimler hangi koşullarda ALES sınavına başvurabilir, başvuru süreci ve izlemeniz gereken yollar ve çok daha fazlası yazımızın devamında ..

ALES’in ÖNEMİ NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarının akademik personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla yurtdışına gönderilecek adayların seçiminde ALES sonuçlarından yararlanmaktadır. Bu sebeple yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar ALES sınavına girmek yükümlülüğündedirler. Ancak mecburi hizmet yükümlülüğü olmadan, sadece kendi imkanlarıyla yurtdışında öğrenimine devam etmek isteyen adaylar için bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşları yurtdışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs sağlarken ALES sonuçlarından faydalanmaktadır.ALES’e KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES sınavına bir lisans programından mezun olanlar ya da mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurtdışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi almış olan kişiler başvuruda bulunabilmektedirler.

ALES’e KAÇ KİŞİ GİRİYOR?

Sınava giren aday sayısı her sene değişmekle beraber 2011 yılında 207.896, 2012 yılında 291.934, 2013 yılında 223.517 aday girmiştir.

ALES SONUCUM NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

ALES sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerliliğini korumaktadır.

ALES’e BİRDEN FAZLA GİRDİM. HANGİ SINAVIM GEÇERLİ?

Birçok kez ALES’e girmiş olan adaylar sınavın geçerlilik süresi dahilinde istediği sınav sonucunu kullanabilmektedirler. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Geçerlilik süresi dahilinde en yüksek puana sahip ALES sonucu kullanılabilir.

ALES KILAVUZUNU NEREDEN İNDİREBİLİRİM?

ALES sınavına girmek isteyen adaylar, kılavuzu ve başvuru formunu ÖSYM’nin internet adresinden kolaylıkla ulaşabilmektedirler.ÖSYM tarafından internet haricinde kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmamaktadır.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Son iki sene içerisinde ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir sınava girmiş adaylar dilerlerse ÖSYM’nin internet sitesinden dilerlerse de herhangi bir başvuru merkezinden yapabilirler. Son iki sene içerisinde herhangi bir ÖSYM sınavına girmemiş adaylar ise başvurularını başvuru merkezlerinden gerçekleştirmek zorundadırlar.

ALES BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

  • Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Formu
  • Sürekli ve ağır hastalık, sürekli yurt dışında bulunma, tutukluluk/hükümlülük, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge (Engelli adaylar için sağlık kurulu raporu)
  • Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)
  • Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus Cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

2015 yılı için ALES başvuru ücreti ÖSYM tarafından 50 tl olarak belirlenmiştir. Başvuru ücretini kılavuzun arkasında bulunan anlaşmalı bankalardan herhangi birisine şube yada internet aracılığıyla yatırabilirsiniz. Ancak para yatırma işlemini gerçekleştirdikten sonra dekontunuzu almayı unutmayınız.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNİ NASIL ALACAĞIM?

Birkaç senedir ÖSYM sınav başvuru belgelerini kayıtlı ikametgah adreslerine göndermiyor. Bunun yerine sınava genellikle bir hafta kadar kala ÖSYM’nin internet sitesinden sınav giriş belgelerine kolayca ulaşabilirsiniz. Bu belgenin renkli yada siyah-beyaz çıktısını alarak sınav anında yanında bulundurmanız gerekmektedir.

CEVAP KAĞIDIMI NASIL GÖREBİLİRİM?

Sınava girmiş adaylar kendi cevap kağıtlarına kodladıkları kitapçığı ve bu kitapçıkta yer alan sorulara BURADAN ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ile kolayca erişebilmektedirler.

SINAV SONUCUMUN İNCELENMESİ İÇİN NE YAPMALIYIM ?

Kendi sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, ALES sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 iş günü içerisinde genel amaçlı dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye yeniden inceleme için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, soruların İnternet’te açıklanma tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN:TR070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. 

ENGELLİYİM – ÖZÜRLÜYÜM SAĞLIK SORUNUM VAR NE YAPMAM GEREKİR?

ALES sınavına girmek isteyen özürlü adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık kurulu raporunu, kimlik bilgilerinin yer aldığı ve özürlerine ilişkin öz geçmişlerini anlatan bir dilekçe ile beraber Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru yaptıkları merkeze teslim etmeleri gerekmektedir. İnternet üzerinden ALES başvurusu yapan adaylar ise rapor ve dilekçeyi başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Rapor ÖSYM tarafından kabul edilirler varsa kullandıkları araç ile sınava giriş gerçekleştirebileceklerdir.

ALES SINAVINDA NELER SORULUR?

ALES sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Sınavın sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 80 sorudan oluşan bir test (Sözel Testi) yer alır. Bütün adaylar her üç testi de cevaplar. Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzeydir. Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. Her üç testteki sorular da, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değildir. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir. Sınavın her bir bölümü için cevaplama süresi 90 dakikadır (1,5 saat).

ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ALES  sınav sonuçları kayıtlı adresinize türkçe ve ingilizce olarak hazırlanmış olarak gönderilmektedir. Ancak devlette.com üzerinden de sınav sonuçlarını şu adresten kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

ALES nedir, ALES başvurusu nasıl yapılır, ALES sınav ücreti ve geçerlilik süresi veya ALES hakkında merak ettiğiniz herşeyi bir yazıya sığdırmaya çalıştık. Yine de ALES hakkında merak ettiğiniz ve cevabına hazırladığımız yazıdan ulaşamadığınız soruları yorum kısmından dile getirebilir ve uzmanlar tarafından cevaplanmasını bekleyebilirsiniz.